REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na realizację S19 Sokółka – Czarna Białostocka

Białostocki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na projekt i budowę 24 km odcinka drogi ekspresowej S19 Sokółka – Czarna Białostocka. Najkorzystniejszą ofertę złożyła chińska firma Stecol Corporation, która wyceniła wykonanie zadania za prawie 830 mln zł.

Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Dodatkowe kryteria spełnili wszyscy oferenci

Przetarg ogłoszono 30 czerwca br., a oferty złożyło 12 firm. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali maksymalne okresy gwarancji, jakości (10 lat) oraz zagospodarowanie 100 proc. destruktu. W tej sytuacji decydowała cena, a najtańszą ofertę w wysokości 828,8 mln zł złożyła firma Stecol Corporation.

Tranzyt poza miejscowościami

Podlaski odcinek S19 Sokółka – Czarna Białostocka ma długość 24,1 km będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki. Umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

Standardowa „eska”

Powstanie droga ekspresowa, o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową kolejki wąskotorowej. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

Fot: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA