REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na rozbudowę DK78 Kije – Chmielnik

W zeszłym tygodniu kielecki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 78 Kije – Chmielnik. Zainteresowani zrealizowaniem inwestycji są 4 wykonawcy.

W ramach inwestycji odcinek o długości około 10,5 km dostosowany zostanie do obciążeń 11,5 tony na oś, powstanie też wiadukt nad linią kolejową.

Oferty opiewają na kwoty od 58 do 86 mln złotych. Wszyscy wykonawcy zaoferowali również 5-letni okres gwarancji. Teraz komisja przetargowa przystąpi do analizy ofert. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2019 roku po zakończeniu procedury przetargowej.

Droga krajowa nr 78 Zawiercie – Jędrzejów – Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce – Busko – Tarnów.

W ramach inwestycji zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów.

Podstawowe parametry

– Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego);
– Obciążenie ruchem – 115 kN/oś;
– Kategoria ruchu – KR5;
– Liczba jezdni – 1;
– Szerokość jezdni – 7,0 m (2 x 3,5 m);
– Szerokość opaski bitumicznej – 2 x 0,5 m;
– Szerokość poboczy utwardzonych kruszywem – 1,00 m;
– Szerokość chodnika – 2,0 m.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA