REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na wykonanie dokumentacji projektowej obwodnicy Szczytna

8 stycznia GDDKiA otworzyła oferty w powtórzonym przetargu na wykonanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Szczytna w ciągu DK53, 57 i 58.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

  Wykonaniem zadania zainteresowanych jest sześć firm. Budżet zamawiającego przeznaczony na realizację tego zadania to 4 950 000,00 zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła spółka Mosty Katowice na kwotę 4 581 750,00 zł brutto. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum firm S.T.I. Polska oraz S.Te.P. s.r.l. na kwotę 5 753 650,95 zł brutto.

Kryteria oceny i termin realizacji usługi

Oprócz ceny, weryfikacji podlegać będą kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Komisja przetargowa rozpoczęła analizę i ocenę złożonych ofert. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w drugim kwartale 2021 roku. Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 37 miesięcy.

Dlaczego powtórzyliśmy przetarg?

Obecny przetarg jest drugim postępowaniem w sprawie wykonania dokumentacji obwodnicy Szczytna. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ wykluczyliśmy z postępowania jedynego wykonawcę, który złożył ofertę. Wykonawca został wykluczony na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 obowiązującej w 2020 roku ustawy Prawo zamówień publicznych. Firma przedstawiła informacje wprowadzające w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez GDDKiA w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zakres zadania

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach budowy powstaną: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.

Cel inwestycji


Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego i dalekobieżnego ze Szczytna poprzez zmianę przebiegu wszystkich dróg krajowych, przebiegających obecnie przez centrum miasta. Tym samym poprawi się komfort jazdy, bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA