Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Otwarto oferty na zaprojektowania obwodnicy Zwolenia

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie 9 km obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79, która została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wpłynęło pięć ofert.

  
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
14 lipca drogowcy otworzyli oferty na zaprojektowanie obwodnicy Skaryszewa, a 16 lipca odbędzie się otwarcie ofert na zaprojektowanie obwodnicy Łącka.

Najniższą ofertę na kwotę 2 391 292,20 zł złożyła firma Multiconsult Polska. Kosztorys inwestorski: 3 365 157,00 zł.

Pozostałe oferty:
2 767 315,50 zł, Lafrentz Polska,
2 907 535,50 zł, Mosty Katowice,
3 911 400,00 zł, Konsorcjum: MPRB (lider), MP-MOSTY (partner), MP INFRA (partner),
2 677 316,40 zł, Value Engineering.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– zespół projektowy – 18 proc.,
– zespół środowiskowy – 10 proc.,
– zespół geologiczny – 6 proc.,
– liczba wizji lokalnych – 6 proc.,
– cena – 60 proc.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w IV kwartale 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na koniec 2023 r.

Zakres prac

Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.
Przewiduje się, że nowa droga zaprojektowana zostanie w układzie północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu DK79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości, bardziej na południe, czyli obejścia Lipska.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI