REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina

20 listopada GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. W przetargu wpłynęły 4 oferty, a zaoferowane przez wykonawców kwoty wynosiły od 74,77 mln zł do 82,59 mln zł.

 
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Najniższą cenę zaoferowało konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructuras. Wszystkie oferty mieszczą się w szacunkach GDDKiA. Każdy wykonawca zaoferował również skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące i wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne o 5 lat. Złożone oferty będą teraz sprawdzane.

Pierwszy przetarg z Programu  budowy  100 obwodnic


Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnica Gryfina o długości 5,6 km  został ogłoszony pod koniec września tego roku. Jest to  pierwsza z dziewięciu zachodniopomorskich obwodnic z  Programu budowy 100 obwodnic z rozpoczętą procedurą wyboru wykonawcy. Do końca tego roku planujemy jeszcze ogłosić przetarg na realizację obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Pozostałe obwodnice są w trakcie prac przygotowawczych.

Projekt i budowa


Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma zająć  maksymalnie 17 miesięcy.  Wszyscy wykonawcy zadeklarowali w ofertach skrócenie czasu realizacji o 3 miesiące, także roboty budowlane powinny zostać wykonane  w ciągu 19  miesięcy  (z wyłączeniem okresów zimowych). Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2025.

Obwodnica uwolni Gryfino od ruchu tranzytowego z DK31


Odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta, będąc w jego południowej części jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od zachodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond – na początku i końcu obwodnicy, na skrzyżowaniu z DW 120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

Efekt wielu lat przygotowań


Inwestycja posiada wydaną w 2012 roku decyzję środowiskową. Od lutego ubiegłego roku trwały prace nad Koncepcją Programową wraz z badaniami podłoża. Wejście w fazę realizacji tej inwestycji było możliwe dzięki ujęciu zadania w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA