REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Otwarto oferty na zaprojektowanie obwodnicy Łącka

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie 3 km obwodnicy Łącka w ciągu DK60. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wpłynęło 5 ofert.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Najniższą ofertę na kwotę 1 237 300,65 zł złożyła firma Value Engineering. Kosztorys inwestorski: 1 184 244,00 zł.

Pozostałe oferty:
– 1 289 040,00 zł, Arkas Projekt,
– 1 297 773,00 zł, Mosty Katowice,
– 1 397 403,00 zł, Multiconsult Polska,
– 1 943 400,00 zł, Konsorcjum: MPRB (lider), MP-MOSTY (partner), MP INFRA (partner).

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– zespół projektowy – 18 proc.,
– zespół środowiskowy – 10 proc.,
– zespół geologiczny – 6 proc.,
– liczba wizji lokalnych – 6 proc.,
– cena – 60 proc.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w IV kwartale 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na koniec 2023 r.

Zakres prac


Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Przewiduje się, że nowa droga ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno-zachodniej stronie obecnej DK60. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostrada A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA