Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Pięciu chętnych do zaprojektowania obwodnicy Skaryszewa

14 lipca GDDKiA otwarła oferty w przetargu na zaprojektowanie 6 km obwodnicy Skaryszewa, która została ujęta w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wpłynęło 5 ofert.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Jeszcze w tym tygodniu GDDKiA otworzy oferty na zaprojektowanie obwodnic Zwolenia i Łącka.

Najniższą ofertę na kwotę 1 942 293,00 zł złożyła firma Value Engineering. Kosztorys inwestorski: 2 247 210,00 zł.
 
Pozostałe oferty:
1. 2 015 355,00 zł, Mosty Katowice,
2. 2 453 198,10 zł, Lafrentz Polska,
3. 2 185 710,00 zł, Multiconsult Polska,
4. 1 987 680,00 zł, Arkas-Projekt.

Jak będą oceniane oferty?


Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– zespół projektowy – 18%, 
– zespół środowiskowy – 10%, 
– zespół geologiczny – 6%,
– liczba wizji lokalnych – 6%
– cena – 60%.

Najważniejsze terminy


Zakładamy, że umowa z projektantem, w przypadku braku odwołań, zostanie podpisana w IV kwartale 2020 r. Wykonawca na realizację zadania będzie miał 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na koniec 2023 r.
 
Zakres prac


Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.
Przewiduje się powstanie obwodnicy Skaryszewa w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Zostanie zaprojektowana w układzie ruchu północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Skaryszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 9 z Radomia, w kierunku południowym. Jest to ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Skaryszewie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI