REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Pierwsze prace na budowie obwodnicy Smolajn

Obwodnica Smolajn to pierwsza, nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale również w kraju, inwestycja realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic, która wkroczyła w fazę robót budowlanych.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Inaugurację prac na obwodnicy Smolajn w ciągu DK51 potwierdzono 20 kwietnia br. uroczystym wbiciem łopaty. Zadanie o wartości blisko 26 mln zł zrealizuje w terminie 16 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) spółka Budimex.

–  Obwodnicą  Smolajn  rozpoczynamy  realizację inwestycji zapisanych w rządowym Programie  budowy  100 obwodnic.  Dla dwóch kolejnych  obwodnic wykonawcy przygotowują dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac w terenie. W przetargu na wyłonienie wykonawców mamy  dziesięć kolejnych  zadań, a  pozostałe 87 jest  na etapie prac przygotowawczych –
powiedział Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres zadania

Inwestycja o łącznej długości 1,76 km, obejmuje rozbudowę drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku.

Cel inwestycji


Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego w miejscowości. Poprawi się też przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa parametrów drogi krajowej, co pozwoli na zachowanie stałej prędkości na całym odcinku objętym tą inwestycją. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA