REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK kupiło 4 georadary

PLK za ponad 1,8 mln zł kupiło cztery georadary. Urządzenia przyspieszą ocenę stanu gruntu na terenach przyszłych inwestycji. PLK za pomocą specjalistycznego sprzętu zbada stan podłoża nawet dla 15 km linii dziennie.

 
Zdjęcie: Cezary Cały
Zdjęcie: Cezary Cały
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za ponad 1,8 mln zł. na zakup 4 georadarów wraz ze sprzętem pomocniczym. Urządzenia będą wyposażone m.in. w wózki ręczne, które umożliwią szybkie przemieszczanie urządzeń do 15 km dziennie. Specjalistyczny sprzęt trafi jesienią do pracowników PLK we Wrocławiu i w Krakowie. Prace z georadarami rozpoczną się na śląskim odcinku – magistrali węglowej linii nr 131. Sprzęt dostarczy firma Geo-Radar.

Precyzyjne narzędzie dla bezpieczeństwa na liniach kolejowych


Badania georadarami to jedna z najlepszych metod, które umożliwiają precyzyjną ocenę stanu nawierzchni kolejowej, podtorza i układu warstw gruntu. Pomiary umożliwią wskazanie tzw. słabych miejsc, takich jak spękania i rozluźnione grunty. Badania w krótkim czasie dostarcza pełną informację o stanie podłoża bez ingerencji w tor – dzięki temu nie ma zmian w kursowaniu pociągów.

Uzyskane wyniki będą przetwarzanie za pomocą specjalnego oprogramowania, które pokaże obraz gruntu w 3D. W szybki i bezinwazyjny sposób zostaną pozyskane informacje o znajdujących się w ziemi rurach, kablach lub fragmentach fundamentów.

Urządzenia będą wyposażone w anteny pomiarowe, zapewniające możliwość poza badaniami nawierzchni kolejowej i gruntu, także sprawdzania jakości warstw betonowych w obiektach inżynieryjnych, np. mostach, wiaduktach, murach oporowych. Umożliwi to szybkie wykrycie, czy w konstrukcjach nie wystąpiły np. niewidoczne pęknięcia.

Georadar lepiej określi zakres robót już na etapie przygotowania inwestycji. PLK zyskają także narzędzie, które pozwoli precyzyjnie sprawdzić prace wykonawców. Urządzenie będzie wykorzystywane również do stałego monitoringu podtorza, co wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwo na liniach kolejowych.

Tekst: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zdjęcie: Cezary Cały

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA