REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Podpisano umowę na budowę S7 Modlin – Czosnów

12 maja 2020 r. GDDKiA podpisała umowę ze spółką Budimex na zaprojektowanie i budowę 10 km odcinka drogi ekspresowej S7 Modlin – Czosnów. To pierwszy z trzech odcinków drogi S7 Płońsk – Czosnów.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Kontrakt

Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Umowa o wartości ok. 598,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest z końcem 2023 r.

Obowiązki wykonawcy


Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 9,7 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej nr 7. Rozbudowane zostaną dwa istniejące węzły drogowe: Modlin i Błonie. Konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu zostanie uzupełniona o chodnik (na nitce obiektu w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (na nitce obiektu w kierunku Gdańska). Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe warunki dla wykonawców


Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy wykonawcy możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sam może zdecydować czy trasę główną zbuduje betonową czy bitumiczną. Oznacza to, że wykonawca będzie mógł zastosować technologię, w której się specjalizuje. Niezależnie od wybranej technologii droga będzie musiała spełniać stawiane przez nas kryteria i parametry jakościowe, funkcjonalne i eksploatacyjne.

Mniej utrudnień dla kierowców


Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień dla kierowców. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka Siedlin – Załuski i Załuski – Modlin). W przypadku odcinka Modlin – Czosnów, czyli tego, na który podpisaliśmy umowę, dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w zależności do natężenia ruchu.

Kalendarium S7 Modlin – Czosnów

19 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego
28 listopada 2019 r. – otwarcie ofert
19 marca 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
12 maja 2020 r. – podpisanie umowy

Przetargi na kolejne dwa odcinki w toku


Na dwóch kolejnych odcinkach trasy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem: Siedlin – Załuski (o długości 12,9 km) oraz Załuski – Modlin (12 km), oferty otworzyliśmy 21 listopada 2019 r. W przypadku pierwszego z nich jesteśmy na etapie przed wyborem najkorzystniejszej oferty. W stosunku do drugiego odcinka złożone zostało odwołanie od wyboru oferty najkorzystniejszej. Czekamy na rozpatrzenie sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA