Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na dokumentację dla obwodnicy Nowej Dęby

12 lipca GDDKiA podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9. Obwodnica będzie miała ok. 7 km długości.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia
Dokumentację  projektową  przygotuje Wrocławskie Biuro Projektów  Drosystem.  Termin realizacji prac to  33 miesiące. Wartość umowy wynosi 2 173 262,40 zł.  Zakres prac obejmuje opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz  materiałów  do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z  uzyskaniem  decyzji.

– Uwzględniając dzisiejszą umowę, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy 100 obwodnic od 1 stycznia br. podpisaliśmy trzydzieści trzy umowy na prace przygotowawcze, dla zadań o łącznej długości ok. 479,62 km i wartości około 143 mln zł –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu 


Obwodnica Nowej Dęby jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpocznie.

Inwestycja obejmie swoim zakresem powstanie nowego odcinka drogi krajowej klasy GP (główna ruchu przyspieszonego)  o długości ok. 7 km. W ramach zadania wybudowane zostaną także  skrzyżowania jednopoziomowe  (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiekty  ochrony środowiska, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem  przygotowywanej dokumentacji  jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określi ostateczny  przebieg nowej drogi.  To warunek  niezbędny  do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Cel inwestycji 


Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa,  a następnie w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo obwodnica skróci czas przejazdu na kierunku Rzeszów – Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI