Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na nadzór nad budową I etapu obwodnicy Morawicy

W zeszłym tygodniu kielecki Oddział GDDKiA podpisała umowę na nadzór nad budową I odcinka obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów.

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – odcinek I Kielce – Brzeziny w systemie projektuj i buduj” pełnić będzie w imieniu inwestora wyłoniona w przetargu firma Ayesa Polska za kwotę 6,7 mln zł.

Trwa realizacja I etapu obwodnicy Morawicy. W br. podpisano umowę na projekt i budowę I odcinka obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. W ramach I etapu inwestycji zaprojektowana i wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Rozpoczęcie prac budowlanych na I odcinku planowane jest w przyszłym roku, aktualnie trwają prace projektowe.

Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej (I i II etap) będzie miała około 8 km długości. Dla drugiego odcinka o długości 4 km biegnącego po nowym śladzie na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 73 zaktualizowana zostanie koncepcja programowa. Toczy się postępowanie przetargowe na wykonanie opracowania. W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym, rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę estakad nad rzekami Morawka i Czarna Nida oraz innych obiektów inżynierskich.

Autor: GDDKiA O/Kielce

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI