REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano umowę na prace projektowe dla obwodnicy Trzebnicy

GDDKiA wybrała ofertę firmy Bamar jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację STEŚ-R dla budowy tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu DK15. Zlecenie obejmuje również opracowanie materiałów do wniosku o DŚU.

 
Droga krajowa nr 15 w Trzebnicy, fot. Łukasz Skiba, GDDKiA
Droga krajowa nr 15 w Trzebnicy, fot. Łukasz Skiba, GDDKiA
Zakres inwestycji

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Obwodnica będzie stanowić łącznik pomiędzy drogą krajową nr 15 a dawną drogą krajową nr 5, ułatwiając tym samym dojazd do drogi ekspresowej S5 do węzła Trzebnica.  

Cel inwestycji


Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica – Milicz – Toruń. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Szacowany koszt całej inwestycji: ok. 45 mln zł
Lata prac przygotowawczych: 2021-2028
Lata realizacji robót: 2027-2029  

Program Inwestycji


W lipcu 2020 r. Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji (PI) dla budowy obwodnicy Trzebnicy, która pozwoli skierować ruch tranzytowy i lokalny z drogi krajowej nr 15 na drogę ekspresową S5. PI jest jednym z ważniejszych dokumentów, który wstępnie określa zamierzenia, koszty i cele związane z planowaną inwestycją.

DK15


Droga krajowa nr 15 przebiega przez województwa dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i ma długość ok. 374 km. Łączy Trzebnicę z Ostródą. Na odcinku Trzebnica – Gniezno trasa stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej nr 5, gdzie omija Poznań. We Wrześni bezkolizyjnie przecina autostradę A2. Jest to droga klasy G (główna) i GP (główna ruchu przyspieszonego). Na Dolnym Śląsku droga ma długość ok. 50 km i przebiega od Trzebnicy do granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego w Cieszkowie.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA