REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Podpisano umowy na dokumentację dla obwodnicy Sidziny i Prudnika

7 kwietnia 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na wykonanie STEŚ-R dla obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Wykonawcy

Firma Mosty Katowice wykona dokumentację projektową dla obwodnicy Prudnika za kwotę 1 982 317,20 zł. Dokumentacja projektowa dla obwodnicy Sidziny zostanie przygotowana przez firmę Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt za kwotę 2  942  590,50 zł.

Obwodnica Sidziny i Prudnika – zakres prac przygotowawczych


Obwodnica Sidziny i Prudnika to inwestycje realizowane w woj. opolskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Głównym celem opracowania STEŚ-R jest znalezienie optymalnego korytarza dla obwodnic i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  (DŚU).  Decyzja zatwierdzi korytarze przebiegu projektowanych dróg. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji  inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Obwodnica Sidziny – zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK46 o długości ok. 8 km.

Ponadto planowana jest realizacja:
– mostu przez rzekę Nysę Kłodzką,
– ronda w miejscu  połączenia  z istniejącą DK46,
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– kanału technologicznego,
– ciągów pieszo-rowerowych,
– oświetlenia,
– urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel inwestycji


Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz  płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w  miejscowościach Sidzina i Malerzowice. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość DK46 na kierunku od Opola przez Nysę i dalej w kierunku południowo-zachodnim województwa dolnośląskiego, do granicy z Czechami. Inwestycja będzie kolejną w nowym śladzie DK46 obok nowo wybudowanej obwodnicy Nysy oraz będącej w  trakcie budowy obwodnicy Niemodlina.

Obwodnica Prudnika – zakres rzeczowy inwestycji


Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania obwodnica będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem drogę klasy GP na terenie gmin Prudnik i Lubrza.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK41 o długości ok. 3,3 km.

Ponadto planowana jest realizacja:
– wiaduktu nad linią kolejową,
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– oświetlenia,
– urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel inwestycji


Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w  miejscowości Prudnik. Planowana obwodnica będzie omijać ścisłą zabudowę mieszkalną wschodniej części miasta (osiedle Jesionowe Wzgórze) i połączy wybudowaną obwodnicę Lubrzy z DK41 w kierunku do Trzebiny przy polsko-czeskiej granicy.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA