Drogi Wiadomości
7 Minut czytania

Podsumowanie 2018 r. w kieleckim Oddziale GDDKiA

Kielecki Oddział GDDKiA podsumowuje 2018 r. na drogach województwa świętokrzyskiego. W 2018 r. powstały m.in.: nowe odcinki drogi S7, bezpieczne ronda i chodniki. Wartość wszystkich inwestycji to blisko 600 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

Nowe odcinki drogi ekspresowej S7 dla kierowców

Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S7 między Warszawą, Kielcami i Krakowem otrzymali nowe odcinki tej trasy, dzięki czemu długość dwujezdniowej „siódemki” na tym dystansie wydłużyła się o 46 km, a czas podróżowania znacznie się skrócił. Po otwarciu w październiku obwodnicy Radomia pokonanie nowego 25-kilometrowego odcinka trasy zajmuje kilkanaście minut, wcześniej przejazd przez miasto zajmował nawet do kilkudziesięciu minut. Tyle czasu tracili w korkach w godzinach szczytu jadący z Kielc do Warszawy.

Od września otwierane były kolejne odcinki drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów między węzłem Kielce Południe a węzłem Mnichów. Ich łączna długość to ok. 17 km. W grudniu udostępnione zostały także dwie jezdnie ostatniego 4-kilometrowego odcinka tej trasy od Mnichowa do Jędrzejowa. Dzięki temu świętokrzyski odcinek drogi nr 7 ma w około 90 procentach pełne parametry trasy ekspresowej. Dwujezdniową drogą jeździmy nieprzerwanie od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej cały około stukilometrowy odcinek drogi nr 7 na terenie Świętokrzyskiego będzie ekspresowy.

Budowa obwodnicy Radomia i odcinka S7 Chęciny – Jędrzejów to inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacje o inwestycjach:
 
Droga ekspresowa S7 odcinek Chęciny – Jędrzejów

Odcinek ma długość około 21,5 km i łączy wybudowaną w 2013 roku obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. W ramach zadania powstały trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Tokarni, Brzegach i Mnichowie, a także infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo, Inwestycja obejmuje budowę: miejsc obsługi podróżnych w Smykowie i Podlesiu, 3 samodzielnych przejść dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, przejść pod drogą dla zwierząt mniejszych oraz innych urządzeń ochrony środowiska, dróg dojazdowych. W ramach inwestycji przewidziano m.in.11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, 6 przejść dla zwierząt dużych i średnich oraz tunel pieszo-rowerowy. Koszt robót to ok. 585,7 mln zł.

Droga ekspresowa S7 obwodnica Radomia


Realizacja zachodniej obwodnicy Radomia rozpoczęła się w 2015 roku. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasu ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe (Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe, 23 wiadukty, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Inwestycja na całym swoim przebiegu budowana była w nowym śladzie po zachodniej stronie dawnej drogi nr 7. W ramach kontraktu realizowanego w trybie „projektuj i buduj” przewidziano 2 miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania drogi. Koszt robót to ok. 729,5 mln zł.

Obwodnica Morawicy i skarżyski odcinek S7 w realizacji

W 2018 roku rozpoczęło się projektowanie I etapu obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. Umowa na realizację inwestycji za 78 mln złotych w trybie „projektuj i buduj” podpisana została w lipcu br. Trwają prace projektowe, a początek robót budowlanych planowany jest w 2019 roku. Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. W ramach pierwszego etapu inwestycji zaprojektowana i wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej (I i II etap) będzie miała około 8 km długości. Dla drugiego odcinka o długości 4 km biegnącego po nowym śladzie na wschód od istniejącej drogi krajowej nr 73 zaktualizowana zostanie koncepcja programowa. W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym, rozbudowę i budowę skrzyżowań, budowę estakad nad rzekami Morawka i Czarna Nida oraz innych obiektów inżynierskich.

Blisko połowa robót wykonana została na odcinku budowanej drogi ekspresowej S7 między granicą województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego a węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku Kamiennej. Budowa odcinka o długości 7,6 km rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszej połowie 2020 r. W 2018 roku wykonawca inwestycji prowadził przede wszystkim prace ziemne oraz roboty przy posadowieniu i konstrukcjach obiektów inżynierskich. Na tym odcinku droga S7 biec będzie po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy. W ramach inwestycji powstają dwa węzły Skarżysko Północ i Skarżysko Zachód. Koszt robót to 259,8 mln zł.

Jest bezpieczniej – nowe ronda i ciągi pieszo-rowerowe

Do poprawy bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego przyczyniły się realizowane w roku 2018 kolejne zadania w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych za łączną kwotę około 22,5 mln złotych. Zakończyła się między innymi przebudowa 3 skrzyżowań (w tym dwóch na ronda), budowa dwóch odcinków ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 13,3 km oraz budowa chodników na trzech odcinkach o łącznej długości ok. 5,3 km. Zadania realizowane były w trybie „projektuj i buduj”.

Zadania w ramach PLMN zakończone w 2018 roku:
– budowa ronda w Lipniku na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 i nr 77,
– budowa ronda w Skarżysku-Kamiennej w ciągu drogi krajowej nr 42,
– przebudowa skrzyżowania w Chlewicach w ciągu drogi krajowej nr 78,
– budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 78 na odcinku od granicy województwa świętokrzyskiego i śląskiego do Moskorzewa (ok. 2,4 km) i na odcinku Moskorzew – Ślęcin (ok. 10,9 km),
– budowa chodnika w Kleczanowie przy drodze krajowej nr 77 (ok. 2,5 km),
– budowa chodnika na odcinku Połaniec – Ruszcza drogi krajowej nr 79 (ok. 2 km),
– budowa chodnika na odcinku Smyków – Zbójno drogi krajowej nr 42 (ok. 0,8 km).

W latach 2016-2018 w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych zrealizowane zostały 23 zadania na terenie województwa świętokrzyskiego.

Drogi z nową nawierzchnią

W 2018 roku na terenie kieleckiego oddziału GDDKiA wyremontowanych zostało 6 odcinków świętokrzyskich dróg krajowych. Nową nawierzchnię zyskały:
– odcinek DK 9 Klimontów – Byszówka ok. 3,5 km,
– odcinek DK74 Napęków – Belno ok. 3,5 km,
– odcinek DK79 Rogów – Wyszogród ok. 1 km,
– odcinki DK9 w Goźlicach, Zakrzowie i Pęchowie ok. 1,5 km,
– odcinek DK9 w Ostrowcu Świętokrzyskim (ulica Opatowska) ok. 1 km,
– skrzyżowanie DK9 w Ostrowcu Świętokrzyskim (ulice Opatowska, Sandomierska, Zygmuntówka).

Długość wymienionych odcinków to w sumie około 11 km, koszt ogółem to ponad 10 mln złotych. W związku z tym, że udostępniony został również odcinek drogi ekspresowej S7 Chęciny – Jędrzejów o długości ponad 21 km, kierowcy otrzymali łącznie ponad 30 km dróg krajowych z nową nawierzchnią w Świętokrzyskiem.

Ogłoszone przetargi

W roku 2018 w kieleckim Oddziale GDDKiA ogłoszone zostały przetargi na projektowanie i budowę dróg oraz na prace przygotowawcze dla dużych inwestycji drogowych. Ogłosiliśmy przetargi na opracowanie koncepcji programowych dla 4 odcinków drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim. To oznacza, że dokumentacja niezbędna do późniejszego zaprojektowania i budowy drogi opracowana zostanie dla odcinków S74 o łącznej długości ok. 100 kilometrów. Ogłoszone zostały przetargi na opracowanie koncepcji programowych dla odcinków S74:
– granica województwa świętokrzyskiego i łódzkiego – Przełom/Mniów o długości 27,5 km,
– Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód o długości 16,4 km,
– Cedzyna – Łagów o długości 32 km,
– Łagów – Jałowęsy o długości 14,5 km.

Ponadto ogłoszono przetargi na:
– projekt i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 (ok. 2,6 km),
– rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik (ok. 10,8 km),
– opracowanie dokumentacji środowiskowej II etapu Lwowskiej Bis z przebudową mostu na Wiśle w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77,
– aktualizację koncepcji programowej dla II etapu obwodnicy Morawicy.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI