REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Podsumowanie misji przedstawicieli Banku Światowego w Wodach Polskich

26 kwietnia 2024 r. w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie odbyło się podsumowanie dwutygodniowej misji przedstawicieli Banku Światowego do Polski, któremu przewodniczyła Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Wizyta Banku Światowego dotyczyła przygotowania potencjalnego nowego Projektu w gospodarce wodnej, którego implementacja mogłaby się rozpocząć w 2026 r.

W spotkaniu uczestniczyli, z ramienia Banku, Mahwash Wasiq oraz Ohn Myint, doświadczeni eksperci z zakresu hydrologii oraz zarządzania wielkoskalowymi projektami, a ponadto z ramienia PGW Wody Polskie Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Mateusz Balcerowicz oraz Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Janusz Zaleski.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, w ramach możliwego Projektu Polska otrzymałaby z Banku Światowego środki na realizację kilkunastu znaczących inwestycji, na terenie całego kraju, w zakresie przeciwdziałania powstawaniu powodzi i suszy oraz paludikultury oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

W ciągu minionych kilkunastu dni przedstawiciele Banku Światowego, w towarzystwie pracowników Wód Polskich, odwiedzili szereg miast i miejscowości w Polsce, spotykając się z dyrekcjami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (Wrocław, Gliwice, Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Białystok) oraz z dyrekcją Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie zabrakło również wizyt terenowych. Podczas spotkań w Warszawie włączono do debat reprezentantów innych zainteresowanych instytucji rządowych RP, jak Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwo Finansów.

Misja stwarza solidną podstawę dla dalszych negocjacji Rządu RP z Bankiem Światowym. Celem potencjalnego Projektu będzie ochrona ludności i gospodarki kraju, w tym rolnictwa, przed skutkami ewentualnych klęsk żywiołowych. Tym przedsięwzięciom towarzyszyłby komponent wsparcia instytucjonalnego oraz potencjalnego monitoringu jakości wód w systemie rzecznym RP.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA