REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Podsumowanie roku na podlaskich drogach

Mijający rok był okresem intensywnych prac przy realizacji dróg ekspresowych w woj. podlaskim, głównie drogi S61. W maju została oddana do użytku obwodnica Suwałk, w sierpniu i we wrześniu rozpoczęły się roboty budowlane na 3 kolejnych odcinkach S61 o łącznej długości 51,4 km.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok
W województwie podlaskim, oprócz wybudowanej już drogi ekspresowej S8 są jeszcze 3 inne „eski” realizowane i przygotowywane przez GDDKiA – S61, S19 i S16.

S61


W realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” (z dwoma wyjątkami), czy też już fizycznie, w budowie – jest ponad 200-kilometrowa droga ekspresowa S61 (z tego 63 km. w woj. warmińsko – mazurskim).S61 to „kręgosłup” całego międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica od Warszawy do Budziska (granica z Litwą).

Odcinki realizowane przez Oddział GDDKiA w Białymstoku:
– 25,53 km – w użytkowaniu (fragment obw. Augustowa i cała obwodnica Suwałk).
– 57,92 km – fizycznie w budowie (odc.: węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Płd., węzeł Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, II jezdnia obw. Szczuczyna).
– 20,1 km – etap uzyskiwania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w ramach kontraktów w systemie „Projektuj & Buduj” (odc.: węzeł Łomża Płd. – węzeł Łomża Zach., węzeł Łomża Zach. – węzeł Kolno).
– 46,56 km (w tym 3 km S8 na połączeniu) – w przededniu podpisania (początek stycznia 2020 r.) ponownych umów w systemie „Projektuj i Buduj” z nowymi wykonawcami (odc. węzeł Podborze – węzeł Śniadowo i Suwałki – Budzisko).

Już wiosną przyszłego roku planowane jest oddanie kierowcom II jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 na Podlasiu powinna zakończyć się w III kwartale 2023 r.

S19


Ta droga ekspresowa jest w woj. podlaskim w fazie przygotowań od Kuźnicy (przejście graniczne z Białorusią) – przez Białystok – Bielsk Podlaski – Siemiatycze i dalej na południe aż do Lublina.
Jej podlaska część to około 180 km (licząc najkrótsze warianty) „eski”, plus ponad 20 km planowanych do przebudowy wraz z inwestycją dróg krajowych DK63 i DK66.
Poszczególne zadania – w zależności od odcinka – są na etapie składania wniosku o decyzję środowiskową, procedowania wniosku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo – jak odcinek Białystok Zachód – Ploski, mają wydaną decyzję środowiskową (14 sierpnia bieżącego roku).
 
S16


Ostatnią częścią sieci dróg szybkiego ruchu na Podlasiu jest droga ekspresowa S16 łącząca drogę ekspresową S61 w rejonie Ełku z drogą ekspresową S19 w rejonie Białegostoku. Droga ta jest na wstępnym etapie prac przygotowawczych (we wrześniu odebrane zostało uproszczone Studium Korytarzowe, a obecnie trwa przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

Działania na sieci dróg krajowych

Działania białostockiego oddziału GDDKiA nie ograniczają się tylko do dużych inwestycji na ciągach ekspresowych. W kończącym się roku prowadzono 18 zadań obejmujących modernizację sieci dróg krajowych na Podlasiu za przeszło 400 milionów złotych. Część z tych modernizacji będzie jeszcze kontynuowana w przyszłym roku (zadania dwuletnie), jak np. przebudowa około 30 kilometrów DK66 pomiędzy Bielskiem Podlaskim, a Połowcami (granica z Białorusią). W tym roku – zgodnie z planem – oddano do użytku pierwsze zmodernizowane 3,7 kilometra tej drogi: tzw. przejście przez Suchowolce i odcinek Suchowolce – Kleszczele.

Zadania modernizacyjne na sieci dróg krajowych województwa podlaskiego, zakończone w 2019 roku:
– Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odc. przejście przez Rydzewo, dł. 1,5 km, wartość – 17,5 mln zł.
– Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. przejście przez Kolno, dł. 2,4 km, wartość – 27,5 mln zł.
– Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odc. przejście przez Downary Plac, dł. 0,73 km, wartość – 7,2 mln zł.
– Przebudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Patoki – Brańsk, dł. 1,76 km, wartość – 6,6 mln zł.
– Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. przejścia przez Suchowolce, dł. 1,1 km, wartość – 13,2 mln zł.
– Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Suchowolce – Kleszczele, dł. 2,6 km., wartość – 21,8 mln zł.

To w sumie 10,092 km zmodernizowanych dróg krajowych za 93,8 mln zł. Wykonano też około 4,3 km tzw. nakładek (wymiana zewnętrznej warstwy nawierzchni) za ponad 11 mln zł.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA