Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

POLAQUA wybuduje S61 Śniadowo – Łomża Południe

9 lutego 2018 r. białostocki Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką POLAQUA na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S61 od „węzła Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”.

Fragment S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” wybuduje firma POLAQUA Sp. z o.o., Której oferta była najkorzystniejsza spośród 5 złożonych w przeprowadzonym przetargu. Umowa przewiduje 31 miesięczny okres na zaprojektowanie i budowę tego odcinka, przy czym do budowy nie wlicza się okresów zimowych. W związku z tym możliwe jest zrealizowanie kontraktu do końca 2020 roku.

Odcinek od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, wraz z zadaniem od węzła „Podborze” do węzła „Śniadowo”, na który umowa została podpisana 30 stycznia br., połączą Łomżę z drogą ekspresową S8 w Ostrowi Mazowieckiej i dalej przez Wyszków – Marki – z Warszawą.

Pomiędzy Ostrowią Mazowiecką (węzeł „Podborze”) – poprzez węzeł „Śniadowo” – aż do węzła „Łomża Południe” droga ekspresowa S61 zostanie poprowadzona po nowym śladzie, równolegle do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677. Zgodnie z założeniami, droga ekspresowa S61, ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, pas rozdziału oraz nawierzchnię z betonu cementowego. Na odcinku od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe” przewidziano jeden węzeł – „Śniadowo”.

Dane techniczne odcinka S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”:
– Długość – 16,99 km (S),
– Długość i klasa dróg wybudowanych lub przebudowanych poza ciągiem głównym – 23,5 km (w tym dróg poszczególnych klas: G – 0,933 km; Z – 2,662 km; L – 0,709 km; D – 19,223 km),
– Przekrój drogi – 2×2,
– Szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
– Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m,
– Szerokość pasa dzielącego – 5,0 m,
– Szerokość poboczy – minimum 0,75 m,
– Kategoria ruchu: KR6,
– Ilość węzłów: 1,
– Obiekty inżynierskie – 14 (w tym mosty – 3; wiadukty – 10; przejścia dla zwierząt – 1),
– Ilość MOP-ów – 2 (Kategorii II – 1 oraz Kategorii III – 1).

Autor: GDDKiA O/Białystok

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI