REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

POLAQUA wykonawcą drugiej części obwodnicy Poręby i Zawiercia

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na realizację drogi krajowej nr 78 na odcinku Kromołów – Żerkowice. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka POLAQUA na kwotę ponad 234 mln zł. W przetargu wpłynęło 10 ofert.

Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Pozostali wykonawcy na składanie ewentualnych odwołań od wyboru mają czas do 20 maja br. Przy ich braku oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych GDDKiA będzie mogła na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. podpisać umowę.

Inwestycja stanowi kontynuację budowanej od marca 2022 r. obwodnicy Poręby i Zawiercia. Odcinek o długości 7,5 km swój początek będzie miał na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które powstanie w ramach sąsiedniej obwodnicy Kroczyc. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie jej wykonawcy, a w lutym br. otwartwo nadesłane oferty. Obecnie trwa ich badanie przez komisję przetargową. W kwietniu br. Wojewoda Śląski wydał dla tej obwodnicy zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 – węzeł Kromołów

Nowa, dwujezdniowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Terminy realizacji

Inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym („Buduj”) i winna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Realizacja inwestycji według takiego scenariusza pozwoliłaby na oddanie drogi do użytkowania w połowie 2027 r.

Obwodnica Poręby i Zawiercia

Droga krajowa nr 78 stanowi istotne połączenie drogowe z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Biegnie przez powiaty będziński i zawierciański oraz przez miejscowości Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Obwodnica Poręby i Zawiercia połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza.

Budowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych wzdłuż tej trasy oraz znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. W szczególności zredukuje uciążliwości powodowane ruchem samochodowym – głównie pojazdów ciężarowych. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany. Przeniesienie części ruchu, szczególnie pojazdów ciężkich, poza obszar miejskiej zabudowy wpłynie na uspokojenie ruchu na sieci istniejącej. Budowa umożliwi skierowanie ruchu tranzytowego na drogę o parametrach technicznych zapewniających wysoki stopień bezpieczeństwa oraz wyeliminuje występowanie zdarzeń, których przyczyną było wymuszanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach z ruchem lokalnym.

Dzięki nowemu przebiegowi przejazd całym odcinkiem obwodnicy zostanie skrócony do około 16 minut, omijając kilkadziesiąt skrzyżowań na istniejącym przebiegu DK78.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA