REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Polska przystąpiła do Climate Club

Polska przystąpiła do Climate Club – międzyrządowego forum działającego na rzecz dekarbonizacji przemysłu, aby wesprzeć polski przemysły stalowy i cementowy na ścieżce transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Dzięki działaniom Ministerstwa Klimatu i Środowiska, na powyższym forum, zachowana zostanie konkurencyjność krajowej produkcji i zapobiegnie to przeniesieniu jej poza granice kraju.

Grafika: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Climate Club został powołany podczas COP28 jako międzyrządowe forum służące wspieraniu dekarbonizacji przemysłu poprzez:

  • wymianę najlepszych praktyk i sprawdzających się rozwiązań regulacyjnych;
  • wymianę doświadczeń na temat dostępnych instrumentów finansowych, ułatwiających inwestycje w technologie służące redukcji i eliminacji emisji w sektorach cementu i stali;
  • transfer innowacyjnych technologii.

Strona polska przystąpiła do niego w odpowiedzi na zaproszenie Klubu z początku maja i po rozważeniu potencjalnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w inicjatywie, będącej forum wymiany doświadczeń i wiedzy. W imieniu Polski deklarację o przystąpieniu złożyła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, a poprzedziły ją konsultacje zarówno wewnątrz rządu, jak i z przedstawicielami sektora stalowego, który dostrzega wiele korzyści, płynących z uczestnictwa w pracach Clubu.

Strona polska będzie brała aktywny udział w realizacji programu Climate Club, w tym w:

  • Przygotowaniu raportu nt. oceny ryzyka ucieczki emisji i fragmentacji polityk klimatycznych w skali globalnej;
  • Przygotowaniu analizy porównawczej polityk rynkowych i nierynkowych w zakresie stali i cementu;
  • Opracowaniu raportu analizującego główne luki i potrzeby w zakresie finansów publicznych, mobilizacji kapitału prywatnego i pomocy technicznej w przyspieszeniu dekarbonizacji przemysłu;

Powyższe prace zasilą krajową debatę na temat wsparcia energochłonnych gałęzi przemysłu w procesie transformacji na tory niskoemisyjne.

Co ważne, ramowe założenia klubu odnoszące się do ambicji klimatycznych nie wychodzą ponad aktualne zobowiązania Polski w ramach UE (Fit for 55) i porozumień międzynarodowych (realizacja celów Porozumienia Paryskiego). Climate Club nie nakłada obowiązków na swoich członków, przeciwnie, to forum dyskusji i wymiany doświadczeń może pomóc nam zrealizować ambitne cele.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA