REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
3 Minuty czytania

Polsko-czeskie rozmowy o transgranicznym projekcie Dunaj-Odra-Łaba

W zeszłym tygodniu przedstawiciele polsko-czeskiej delegacji wizytowali zbiornik Racibórz Dolny. Spotkanie odbyło się w ramach możliwości rozwoju transportu wodnego drogą wodną Dunaj-Odra-Łaba.

 
Zdjęcie: Wody Polskie
Zdjęcie: Wody Polskie
Droga wodna Dunaj-Odra-Łaba posiada duży potencjał ekonomiczny, związany z rozwojem transportu towarów śródlądowymi szlakami wodnymi. Według wariantów planistycznych trasa może mieć swój początek u ujścia rzeki Morawy do Dunaju w Bratysławie, a dzięki połączeniu z Odrą ciągnąć się będzie przez Wrocław aż do Bałtyku i Berlina. Szlak może biec też przez Ostrawę, Chałupki oraz Racibórz.

– Kanał Dunaj-Odra-Łaba będzie miał także znaczenie dla oddziaływania na zjawiska suszy i powodzi –
podkreśliła Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Anna Moskwa.

Miejsce spotkania stanowi ważny punkt na mapie przyszłej drogi wodnej, gdyż pełni istotne funkcje, również z perspektywy żeglugi śródlądowej. Zbiornik Racibórz Dolny to polder o pojemności do 185 mln m3 wody, oddany do użytku w 2020 r. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce, którego zadaniem jest redukcja fali powodziowej na rzece Odrze w celu ochrony przed powodzią ważnych nadodrzańskich miast, przez które miałaby przechodzić międzynarodowa trasa, m.in. Wrocławia, Chałupek, czy Ostrawy. Jak podkreślił Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, bez względu na wybór wariantu przebiegu Kanału Dunaj-Odra-Łaba, ta wspólna, polsko-czeska inwestycja będzie miała zasadnicze gospodarcze znaczenie, za sprawą wykorzystania potencjału rzeki.

– Zbiornik Racibórz Dolny to element zabezpieczający przed powodzią od strony rzeki Odry. Mamy nadzieję, że system sterujący zbiornikiem uda się w przyszłości połączyć z systemami czeskimi –
powiedział Wiceminister Transportu Czech, Jan Sechter.

Aktualnie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Na jego potrzeby prowadzone są analizy odnoszące się do dróg wodnych funkcjonalnie powiązanych z drogą wodną na Odrze – połączenia Dunaj-Odra-Łaba (Kędzierzyn-Koźle – Chałupki) oraz Kanału Śląskiego.

– Rozważając warianty przyszłego kanału Dunaj-Odra-Łaba i poddając go konsultacjom, istotne są opinie wszystkich stron, co do możliwego przebiegu drogi wodnej, omijającej ośrodki miejskie oraz przebiegającej przez miasta –
zaznaczył Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysław Żukowski.

16 września zakończyły się konsultacje publiczne wariantów przebiegu połączenia polskiego odcinka Dunaj-Odra-Łaba. Była to kolejna odsłona konsultacji programu odrzańskiego z udziałem władz samorządowych. Tegoroczną edycję, w obecności ponad 40 przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej z obszaru oddziaływania planowanej drogi wodnej, otworzyła wiceminister MGMiŻŚ Anna Moskwa.

Podczas międzynarodowego spotkania polskie władze reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu, Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej oraz Przemysław Żukowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Czeskie władze reprezentowali: Jan Sechter – Wiceminister Transportu, Evzen Vydra – Dyrektor Sekcji Transportu Wodnego, Lubomir Fojtu – Dyrektor Dróg Wodnych Republiki Czeskiej oraz Tomas Kolarik – ekspert Dyrekcji Dróg Wodnych Republiki Czeskiej. Przedstawicielami Wód Polskich byli Prezes Przemysław Daca oraz Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Spotkanie zakończyło się briefingiem prasowym na przejściu polsko-czeskim w Chałupkach.

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA