REKLAMA
Drogi Wiadomości

Pomiary porównawcze profilografów

W ramach Programu Zapewnienia Jakości GDDKiA przeprowadziła pomiary porównawcze profilografów laserowych RSP (Road Surface Profiler) sprawdzające zdolność pomiarową urządzeń w zakresie oceny równości podłużnej (wskaźnika równości IRI).

   
Pomiary porównawcze profilografów, fot. GDDKiA
Pomiary porównawcze profilografów, fot. GDDKiA
Uczestnictwo sprzętu i przedstawicieli firm zewnętrznych pozwala ujednolicać sposób prowadzenia pomiarów na wszystkich drogach w kraju, również tych, których zarządcą nie jest GDDKiA. W przypadku niepowodzenia pomiarów odbiorowych pozwala uniknąć części dyskusji z wykonawcą w kwestii poprawności pracy sprzętu, jego kalibracji oraz prawidłowości prowadzenia pomiaru.

Odcinek kalibracyjny oraz trzy odcinki testowe zlokalizowano w starym przebiegu S8 i DK8. Pomiary rozpoczęły się wspólną odprawą przeprowadzoną na terenie Obwodu Drogowego w Radzyminie, w trakcie której ekipy pomiarowe zostały zapoznane z programem badań oraz sposobem ich oceny. Koordynatorem badań był Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe GDDKiA w Białymstoku, a za organizację odpowiadali przedstawiciele Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA