REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Poprawa bezpieczeństwa na drogach Dolnego Śląska

Wrocławski Oddział GDDKiA realizuje duże inwestycje drogowego takie jaki budowa drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą, czy budowa drogi ekspresowej S8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem. Jednak drogowcy nie zapominają o inwestycjach lokalnych, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych, ale także rowerzystów korzystających z dróg.

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) 2021-2024

Inwestycje realizowane w ramach PBID mają na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Szczególnie pieszych i rowerzystów, którzy są najbardziej narażeni na obrażenia w wyniku ewentualnych zdarzeń drogowych.

Realizację działań wrocławski Oddział GDDKiA zgrupował w kilkudziesięciu inwestycjach, a do tej pory wykonano ich 35. Efekty prac widać m.in. na: całym odcinku DK12 w województwie dolnośląskim, DK8 (Żelazno, Kłodzko, Złoty Stok, Duszniki-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój), DK30 (Lubań, Olszyna, Piechowice), DK94 (Oława, Godzikowice) oraz DK15 (Trzebnica, Milicz). Dla każdej z tych inwestycji zakres prac był różny i dostosowany do potrzeb wynikających z umiejscowienia wskazanej inwestycji. Łącznie doświetlono 263 przejścia dla pieszych. Ponadto wybudowano chodniki i sygnalizację świetlną. Łączna wartość tych zadań to blisko 25,8 mln zł.

Aktualnie, w realizacji są 48 inwestycje, co przekłada się na doświetlenie 303 przejść dla pieszych. Wykonane zostaną także chodniki o łącznej długości ok. 2,5 km. Zadania realizowane są na DK8 (Szczytna), DK94 (Oława, Siechnice, Radwanice, Groblice, Godzikowice, Gać, Wykroty, Czerna), DK25 (Międzybórz). Łączna wartość aktualnie realizowanych zadań przekracza kwotę 61 mln. zł.

Rządowy Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Program wskazuje rodzaje działań, które są potrzebne do wykonania, aby sieć dróg krajowych w Polsce była dostosowana technicznie i organizacyjnie do potrzeb użytkowników. Celami szczegółowymi jest ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar.

Koszt wszystkich zadań z Programu to ok. 2,5 mld zł. Źródłem finansowania przebudowy dróg krajowych w ramach PBID jest Krajowy Fundusz Drogowy.

Zadania realizowane poza PBID

DK94 Bolesławiec

Trwają prace związane z rozbudową układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej nr 94. Zbudowany będzie nowy most, istniejący obiekt na rzece Bóbr przebudowany. Obecnie trwają prace związane z rozbudową istniejącego ronda i budową dojazdów do nowego obiektu przez rzekę. Przebudowywane są kolidujące z inwestycją sieci tj. gazociąg, wodociąg oraz sieci energetyczne. Wykonawca realizuje roboty ziemne m. in. przy nasypach, które wiążą się z rozbudową ronda. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na rok 2026. Oddanie inwestycji do użytkowania wpłynie na zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

S3 naprawa wiaduktu

Trwa naprawa konstrukcji uszkodzonego na skutek oddziaływania szkód górniczych wiaduktu nad drogą ekspresową S3 w okolicy węzła Głogów Zachód, który obecnie jest wyłączony z użytkowania. Wartość inwestycji przekracza 5,1 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w IV kw. br.

DK33 Międzylesie

W miejscu istniejącego mostu, który zostanie rozebrany, powstanie nowy obiekt dostosowany do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś oraz posiadający parametry techniczne i użytkowe zgodne z obecnymi wymaganiami. Przebudowane będą wloty pobliskich ulic, wykonane zostanie przejście dla pieszych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i oświetlenie drogowe. Zadanie realizowane jest za kwotę prawie 9 mln, a zakończenie prac planowane jest w III kw. 2025 r.

Ekrany akustyczne

W celu poprawy jakości życia mieszkańców drogowcy budują także ekrany akustyczne, które ustawiane są na terenach faktycznie zagospodarowanych. W tym roku zakończono budowę ekranów wzdłuż autostrady A4 na wysokości Przesieczan. Kolejne zabezpieczenia przeciwhałasowe powstaną na wysokości Szczytnicy, dla których właśnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Ekrany powstaną również wzdłuż drogi ekspresowej S5 pomiędzy, AOW a Korzeńskiem oraz na S3 pomiędzy Legnicą i Głogowem. W obu przypadkach zostały otwarte oferty w przetargach i trwa analiza złożonych ofert.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA