REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Poprawi się efektywność energetyczna w kopalni Dębno

PGNiG chce zaoszczędzić rocznie ok. 7 tys. MWh energii elektrycznej i gazu ziemnego wykorzystywanych w procesach technologicznych przez Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.

Może to przynieść każdego roku średnio nawet 0,5 mln zł oszczędności. W całej Grupie Kapitałowej PGNiG trwa wdrażanie Programu Poprawy Efektywności Energetycznej.

Wdrożenie systemu zarządzania gospodarką energetyczną w procesach technologicznych kopalni Dębno ma zgodnie z planem zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Poprzedzi je dokładne opomiarowanie instalacji i przygotowanie systemu do monitorowania i zarządzania zużyciem energii w kopalni. Dla tych prac PGNiG wybrało już wykonawcę.

– Bez wiedzy o realnych parametrach zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w danej instalacji podjęcie działań mających na celu ograniczenie tego zużycia, a tym samym podniesienie efektywności energetycznej, jest praktycznie niemożliwe – podkreślił Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwoju. – Przeprowadzone w ramach wdrożonego w PGNiG systemu zarządzania energią przeglądy energetyczne wykazały konieczność bieżącego zarządzania zużyciem mediów w obiektach technologicznych, a to możliwe jest poprzez doposażenie ich w urządzenia pomiarowe i automatyzację analizy danych. Projekt „Dębno 4.0”, bo taką nazwę mu nadaliśmy, wpisuje się w trendy i potrzeby nowoczesnej, ekologicznej gospodarki, wchodzącej w etap czwartej rewolucji przemysłowej – dodał.

Projekt zakłada osiągnięcie już od 2022 roku 2 proc. oszczędności energii rocznie (łącznie energii elektrycznej i gazu) wykorzystywanej w procesach technologicznych, co stanowi średnioroczną oszczędność energii finalnej na poziomie ok. 603 toe (tona oleju ekwiwalentnego), czyli 7 tys. MWh. Prognozowane ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego pozwalają oszacować wartość średniorocznych oszczędności związanych z wdrożeniem projektu na ok. 0,5 mln zł.

– Dzięki wykonanemu opomiarowaniu oraz systemowi do monitorowania i zarządzania zużyciem energią będziemy znać poziom zużycia w czasie rzeczywistym, a przy wykorzystaniu zarchiwizowanych pomiarów można będzie korygować proces technologiczny, w optymalny sposób prognozując stany przyszłe –
dodał Krzysztof Krupiński, Dyrektor Oddziału w Zielonej Górze, na którego terenie znajduje się Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.

Spodziewany efekt systematycznej poprawy efektywności energetycznej w PGNiG SA w latach 2020-2026 po wdrożeniu Programu Poprawy Efektywności Energetycznej to średnioroczne oszczędności na poziomie 1,5 proc. zużywanej energii w kopalniach, magazynach gazu i odazotowniach. Stanowi to oszczędność energii na poziomie ok. 46 tys. toe, co może przełożyć się na oszczędności na łącznym poziomie ok. 50 mln zł w ciągu 6 lat.

Źródło: PGNiG S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA