REKLAMA
Hydrotechnika Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Porozumienie WOT z Wodami Polskimi

21 maja 2024 roku w Warszawie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk podpisał porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie reprezentowanym przez panią Prezes dr Joannę Kopczyńską.

Zdjęcie: Zespół prasowy DWOT, www.media.terytorialsi.wp.mil.pl

Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ma na celu umacnianie obronności państwa, zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zadań, przygotowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i pracowników PGW Wody Polskie do współdziałania w sytuacjach kryzysowych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej. WOT i PGW Wody Polskie współpracować będę w obszarze szkoleniowym, m.in. w zakresie wzajemnego korzystania z bazy szkoleniowej. Strony Porozumienia będą udzielały sobie wzajemnego wsparcia promocyjnego oraz wspólnie uczestniczyły w uroczystościach i przedsięwzięciach promocyjnych i edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności.

Podczas spotkania Pani Prezes dr Joanna Kopczyńska podkreśliła: – Tak naprawdę ta współpraca trwa już od kilku lat. Żołnierze WOT kilkukrotnie wpierali PGW Wody Polskie, m.in. przy katastrofie ekologicznej na rzece Odrze w ubiegłym roku czy przy umacnianiu i uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych tam, gdzie była taka potrzeba w trakcie zagrożenia powodziowego. Mam nadzieję, że ta współpraca, będzie się jeszcze szerzej rozwijała.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA