REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Porozumienie o współpracy GDDKiA i CPK

Poszerzenie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – to najważniejsze inwestycje drogowe związane z CPK. 11 marca br. spółka CPK i GDDKiA podpisały w tej sprawie porozumienie.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Obie instytucje będą prowadzić inwestycje we wspólnych korytarzach, koordynować prace i synchronizować harmonogramy.

W podpisanym wczoraj porozumieniu CPK i GDDKiA zobowiązały się do bieżącej wymiany danych, np. dokumentacji technicznej oraz do stałego kontaktu zespołów roboczych realizujących prace planistyczne, projektowe i budowlane. Ścisła współpraca obu podmiotów ma pomóc w podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych.

– Inwestycje to gra zespołowa. Żeby powstał nowy port lotniczy i związany z nim układ drogowy, potrzebne będzie współdziałanie, czyli codzienna pracy i nieustanny przepływ informacji miedzy CPK i GDDKiA –
powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – Dzisiejsze wydarzenie to dowód na to, że na system transportowy Polski patrzymy jak na spójną całość, a nie na zbiór niezależnych elementów. Projekt inwestycyjny CPK stał się impulsem do tego, żeby zacieśnić współpracę między dwoma rządowymi inwestorami – podkreślił.

Jak wynika z rządowej Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji CPK, wśród planowanych przedsięwzięć związanych z powstaniem nowego portu przesiadkowego znajduje się rozbudowa sieci tras ekspresowych i autostrad.

– CPK jako międzynarodowy węzeł komunikacyjny będzie wymagał dostosowania spójnego komponentu drogowego. Polska potrzebuje spójnego systemu komunikacyjnego, a rolą GDDKiA jest tworzenie spójności połączeń drogowych i szukanie nowych rozwiązań. Dziś patrzymy wspólnie na inwestycje, dzielimy się doświadczeniami i wiedzą z CPK, wyciągamy wnioski z popełnionych błędów i wspólnie komunikujmy Polskę, Europę i Świat. Tylko wspólne patrzenie na transport może dać nam to czego Wszyscy oczekują – szybko, sprawnie i bezpiecznie, od drzwi do drzwi –
podkreślił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Mimo możliwości komfortowego dojazdu koleją, gros pasażerów dotrze do Portu Solidarność samochodami. Dlatego od początku współpracujemy z GDDKiA –
powiedział Mikołaj Wild, prezes CPK. – Dzisiaj ta współpraca wkracza w nowy etap. Działając razem, możemy lepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i ograniczyć uciążliwości związane z inwestycjami. Możliwość prowadzenia inwestycji, np. we wspólnych korytarzach, to korzyść dla GDDKiA, dla CPK, a przede wszystkim dla mieszkańców, kierowców i pasażerów – stwierdził.

Rządowe założenia są takie, że jednocześnie z uruchomieniem Portu Lotniczego Solidarność będzie już poszerzona autostrada A2 na odcinku: Łódź Północ – Konotopa, czyli od skrzyżowania z autostradą A1 pod Łodzią do granicy Warszawy. Na odcinku od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas, a od Pruszkowa do Konotopy – czwarty pas ruchu w każdą stronę.

GDDKiA będzie też odpowiadać za budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), czyli tzw. ringu autostradowego w odległości ok. 40-50 km od stolicy. Na OAW ma składać się: autostrada A50 na południe od obecnej trasy A2 oraz trasa ekspresowa S50, która połączy teren północnego Mazowsza z nowym lotniskiem centralnym. Inwestycja pozwoli na przejęcie ruchu tranzytowego i odciążenie układu drogowego w rejonie Warszawy. Plany GDDKiA i CPK uwzględniają przy tym węzeł drogowy do obsługi Portu Lotniczego Solidarność.

– Drogi łączą ludzi – wspólnie pokonamy przeszkody instytucjonalne i mentalne oraz bramki, zatory, czerwone światła i ludzkie podejście. Wspólnie będzie nam łatwiej zrealizować ten cel, bo tylko ludzka wyobraźnia powoduje ograniczenia, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu patrzy na nas jak na kosmitów –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Elementem drogowych planów związanych z CPK jest też trasa ekspresowa S10 w kierunku Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i CPK od strony Płocka i Torunia. Docelowo ta trasa połączy Warszawę ze Szczecinem.

Od 10 lutego do 10 marca br. spółka CPK prowadziła konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Celem tego dokumentu było określenie korytarzy dla inwestycji kolejowych i drogowych. SSL nie przesądza jednak jeszcze o lokalizacji tras. Wyznaczone korytarze będą podstawą do dalszych prac studialno-projektowych

Włączenie mieszkańców w proces planowania już na wczesnym etapie powinno pozwolić na wypracowanie szczegółowych rozwiązań w zgodzie z sąsiadami inwestycji i z poszanowaniem ich opinii. Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu dróg i linii kolejowych będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. po przeprowadzeniu zaplanowanych na ten rok konsultacji społecznych z gminami, a także szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych.
Wszystkie uwagi dotyczące SSL zostaną dokładnie przeanalizowane i podsumowane w raporcie, który CPK przedstawi do końca czerwca br.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA