REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Porozumienie ws. budowy zbiornika Bzin w Skarżysku-Kamiennej

22 lutego PGW Wody Polskie, Województwo Świętokrzyskie i Gmina Skarżysko-Kamienna podpisały porozumienie o współpracy na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”.

 
Zdjęcie: PGW Wody Polskie, www.wody.gov.pl
Zdjęcie: PGW Wody Polskie, www.wody.gov.pl
Zbiornik o powierzchni ok. 95 hektarów ma pełnić funkcję retencyjną, przeciwpowodziową oraz poprawić stosunki wodne w powiecie skarżyskim.

22 lutego 2022 r. w Ministerstwie Infrastruktury porozumienie podpisali: Krzysztof Woś, zastępca prezesa PGW Wody Polskie ds. ochrony przed powodzią i suszą, Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego i Konrad Krönig, prezydent Skarżyska-Kamiennej.

– Budowa wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Bzin w Skarżysku-Kamiennej jest ważną inwestycją dla mieszkańców powiatu skarżyskiego. Cieszę się, że wszystkie instytucje zaangażowane w jego budowę zadeklarowały dzisiaj zgodną współpracę –
powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Zbiornik będzie miał długość około 3,3 km, a jego szerokość będzie sięgać nawet 800 m. Podstawowymi korzyściami płynącymi z wybudowania zbiornika Bzin będzie:
– retencja powodziowa w okresie wezbrań – zbiornik umożliwi transformację fali powodziowej rzeki Kamienna w Skarżysku-Kamiennej, a także na odcinku do Zbiornika Brody;
– retencja wody dla celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy;
– poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w   okresach stanów niskich (tzw. niżówek);
– zabezpieczenie wody do celów przeciwpożarowych;
– wzrost atrakcyjności turystycznej terenów przyległych do zbiornika.

Pierwsze spotkanie zespołu koordynacyjno-eksperckiego ds. budowy zbiornika wodnego Bzin na Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się 19 sierpnia 2021 r. Powołany zespół zajmuje się pozyskaniem finansowania, a także ułożeniem ścieżki inwestycyjnej. Tworzą go eksperci z Wód Polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Polskiej Akademii Nauk.

Wody Polskie będą pełniły wiodącą rolę na każdym etapie przygotowania i realizacji budowy zbiornika. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wpisał tę inwestycję na listę przedsięwzięć priorytetowych do sfinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Gmina Skarżysko-Kamienna zobowiązała się nieodpłatnie udostępnić posiadane dokumenty i opracować informacje niezbędne do realizacji inwestycji.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA