REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Porozumienie ws. modernizacji lewostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły

13 września Wody Polskie podpisały porozumienie z Powiatem Warszawskim Zachodnim oraz Gminami Łomianki i Czosnów w sprawie współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”.

 
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl
Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl
To ważne zadanie ma zwiększyć  bezpieczeństwo powodziowe doliny Łomiankowskiej. Objęty inwestycją odcinek wału położony jest na terenie miejscowości Łomianki Miasto, Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy i stanowi część lewobrzeżnego obwałowania rzeki Wisły o długości 57,04 km. Wały przeciwpowodziowe zabezpieczają obszar o łącznej powierzchni  ponad 200 km2, zamieszkały przez 30 tys.  osób. Swoim oddziaływaniem obejmują tereny  gmin Czosnów, Łomianki oraz części m. st. Warszawy.

Planowana modernizacja ma na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodziowego terenów położonych na lewym brzegu Wisły. Lepszą ochronę zapewni dostosowanie parametrów wału na odcinku o długości 11,22 km do aktualnych wymogów technicznych i prawnych stawianych budowlom hydrotechnicznym I klasy ważności. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in. podwyższenie wału przeciwpowodziowego, wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża i korpusu wału, wykonanie dróg eksploatacyjnych oraz remont infrastruktury towarzyszącej.

Wody Polskie podjęły współpracę z władzami Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Łomianki i Gminy Czosnów w zakresie współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość dokumentacji wynosi 1,136 mln zł, z czego 62,15% sumy pochodzi ze środków Wód Polskich a pozostałe 37,85% od jednostek samorządu terytorialnego. Projekt wraz z decyzjami powinien zostać zrealizowany do 30 listopada 2023 r.

Źródło: tekst Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.wody.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA