REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

PORR przebuduje autostradę A18

GDDKiA podpisała umowę ze spółką PORR na przebudowę i dostosowanie prawie 12 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się od granicy państwa, a kończy się blisko 2 km za węzłem Żary Zachód.

Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Wartość umowy to ponad 185 mln zł.

Zakres inwestycji


Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektować i rozbudować drogę krajową nr 18 na odcinku od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) do parametrów drogi klasy A (autostrady). W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule „Projektuj i buduj”.

– Zależy nam, aby sprawnie spinać ciągi komunikacyjne w całym kraju. Przykładem takich działań jest właśnie podpisana dziś umowa. Wspólnie z wykonawcą dołożymy wszelkich starań, aby współpraca układała się jak najlepiej, a prowadzone roboty budowlane były jak najmniej uciążliwe dla kierowców –
powiedział p.o. Generalnego Dyrektora Tomasz Żuchowski.

Termin realizacji zadania


Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 36 miesięcy (17 miesięcy – okres projektowania (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację robót) i 19 miesięcy – okres realizacji robót budowlanych). Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 roku.

W kierunku autostrady


Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna – Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:
– od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – podpisana umowa,
– od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – podpisana umowa,
– od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa – ogłoszenie przetargu na roboty planowane II połowę 2020 r.,
– granica województwa – węzeł Golnice – ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na II połowę 2020 r.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA