Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

PORR wybuduje obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego

2 lutego warmińsko-mazurski oddział GDDKiA podpisał umowę na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15. Drogę o długości 18 km wybuduje konsorcjum firm: PORR SA oraz PORR Bau GmbH.

Wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu 34 miesięcy za 318,2 mln zł.

– To bardzo ważna obwodnica dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego, dzięki której odetchną oni od uciążliwości związanych z dużym natężeniem ruchu. Ale to też ważny odcinek nowoczesnej, bezpiecznej drogi na trasie Toruń – Olsztyn –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowa droga zostanie powiązana z innymi drogami publicznymi przez cztery ronda:
– w km 0+450 z drogą łącznikową L1 (włączenie w istniejącą drogę krajową nr 15) oraz drogą powiatową DP 1808 – skrzyżowanie Brzozie Lubawskie,
– w km 9+510 z drogą powiatową nr 1335N – skrzyżowanie Kacze Bagno,
– w km 12+160 z drogą wojewódzką nr 538 – skrzyżowanie Nowe Miasto Lubawskie,
– w km 17+250 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 15 – skrzyżowanie Bratian.

Wybudowanych zostanie 13 obiektów inżynierskich: 8 wiaduktów, 1 przejście dla zwierząt górne, 3 przejścia dla zwierząt dolne oraz most nad rzeką Wel.

Dzięki budowie obwodnicy z Nowego Miasta Lubawskiego zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas, spaliny i wibracje. Budowa obwodnicy skróci czasu przejazdu i zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Inwestycja jest przewidziana do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Minister Infrastruktury zatwierdził ponadto program inwestycji dla rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odc. Fiszewo – Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim. Zadanie o długości 14,2 km będzie realizowane w ramach Programu Działań na Sieci Drogowej, którego celem jest dostosowanie sieci dróg krajowych do wymagań unijnych. Inwestycja zapewni dostosowanie całego warmińsko-mazurskiego odcinka DK22 do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś. Będzie też stanowić kontynuację zadań na tym ciągu, prowadzonych w woj. pomorskim, pomiędzy granicą województwa a autostradą A1. Szacunkowy koszt przebudowy tego odcinka DK22 to ok. 118 mln zł. Prace będą prowadzone w latach 2019-2021 r.

Inwestycja obejmuje:
– wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
– poszerzenie jezdni do 7 m, wzmocnienie podłoża i korpusu drogi,
– korektę geometrii drogi, łuków poziomych i pionowych,
– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, obiektów inżynierskich,
– budowę/przebudowę systemu odwodnienia drogi,
– budowę kanału technologicznego, zatok autobusowych i chodników,
– wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD oraz oświetlenia drogowego.

Przebudowa DK22 Fiszewo – Elbląg to kontynuacja zadań na tym ciągu, prowadzonych w woj. pomorskim. W 2017 r. roku zatwierdzonych do realizacji zostało 8 zadań polegających na rozbudowie tej drogi krajowej. Łącznie z odcinkiem Fiszewo – Elbląg zmodernizowanych zostanie w sumie niemal 70 km drogi za ok. 400 mln zł. Dzięki temu cały ciąg droga krajowa nr 22 od Czerska przez Starogard Gdański, Malbork i Elbląg, aż do granicy państwa z Rosją, będzie dostosowany do przenoszenia obciążeń najcięższego ruchu o nacisku 11,5 t/oś.

Autor: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI