REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR zrealizuję drogę S19 Kuźnica – Sokółka

Oferta spółki PORR została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Sokółka, o długości 10,55 km. Wartość wybranej oferty to 526,22 mln zł.

 
W ramach tego samego zadania powstanie też dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) o długość 5,25 km.

Odrzucone oferty


W przetargu ogłoszonym 7 września br. wpłynęło siedem ofert, z których najtańszą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z Zawiercia – 448,95 mln zł. Z kolei najwyżej, bo na 589,09 mln zł, wyceniło kontrakt konsorcjum firm Unibep i Budrex.

Obie te oferty, najtańsza i najdroższa, zostały jednak odrzucone. Wykonawcy, na pisemne wezwanie ze strony GDDKiA, nie udzielili w wyznaczonym terminie wyjaśnień, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W ten sposób wygrała druga pod względem ceny oferta firmy PORR. O ile nie będzie odwołań, na które wykonawcy mają 10 dni, to właśnie z tą firmą GDDKiA podpisze umowę.

Pierwszy odcinek S19


Odcinek Kuźnica – Sokółka to „geograficznie” pierwszy odcinek S19, albowiem zgodnie z kilometrażem „eska” liczona jest właśnie od granicy Polski i Białorusi w Kuźnicy. Cała inwestycja (w sumie blisko 15,8 km) ma być zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”. Podpisanie umowy na realizację tej inwestycji zaplanowano w I kwartale tego roku, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz – co za tym idzie – rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kw. 2022 r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na I kwartał 2025 r.

Zadanie obejmuje budowę odcinka DK19 (klasa GP) od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica (5,25 km) oraz odcinka drogi ekspresowej S19 – od węzła Kuźnica do węzła Sokółka Północ (10,55 km). Całość od północy omija miasto, dzięki czemu wyprowadzony zostanie z Kuźnicy ruch tranzytowy z i do przejścia granicznego.

Tekst i grafika: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA