REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Postęp prac na drodze ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim

Na trzech odcinkach trwają procedury przetargowe zmierzające do wyboru wykonawców. Na pozostałych czterech odcinkach realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej i energetycznej.

 

 

 

Bydgoski Oddział GDDKiA po odstąpieniu od pierwotnych umów z nierzetelnymi wykonawcami, ponownie wybiera wykonawców dla trzech odcinków drogi ekspresowej S5.

Procedura wyboru nowych podmiotów trwa od 22 sierpnia dla odcinka 5 (węzeł Bydgoszcz Błonie – Szubin) oraz od 27 sierpnia dla odcinków 1 i 2 (węzeł Nowe Marzy – węzeł Świecie Południe – węzeł Bydgoszcz Północ).

Odcinek 1: węzeł Nowe Marzy – węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko)
Długość: 23,3 km,
Zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy: ok. 23,2 proc.,
Zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy: ok. 87,5%.

Odcinek 2: węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko) – węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo)
Długość: 2,4 km,
Zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 29,9 proc.,
Zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 88,8%.

Odcinek 5: węzeł Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota)–Szubin
Długość: 9,7 km,
Zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy: ok. 39 proc.,
Zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy: ok. 96,4%.

GDDKiA przewiduje zawarcie umów w terminie, który pozwoli nowym wykonawcom przystąpić do robót budowlanych, niezwłocznie po zakończeniu okresu zimowego, tj. w marcu 2020 r.

Tymczasem na pozostałych czterech odcinkach budowanej drogi S5 realizowane są roboty w branży mostowej, drogowej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Postęp prace monitorowany jest na bieżąco.

Odcinek 3: węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo) – węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa Tryszczyn)
Długość: 14,7 km,
Wykonawca: konsorcjum firm INTERCOR (lider) i TRAKCJA PRKiI (partner),
Stan zaawansowania kontraktu: ok. 75 proc.

Roboty nawierzchniowe na jezdniach głównych są już na ukończeniu. W ramach tego odcinka budowane są dwa największe obiekty mostowe na S5. Jeden nad torami kolejowymi w rejonie Maksymilianowa, dla którego trwa obecnie podniesienie konstrukcji stalowej do projektowanych rzędnych, a następnie jej scalanie. Drugi obiekt to most przez Brdę, na którym ustrój nośny pod obie jezdnie jest już zabetonowany i obecnie montowane jest wyposażenie obiektu. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby jeszcze w 2019 roku sukcesywnie udostepniać trasę kierowcom.

Odcinek 4: węzeł Bydgoszcz Opławiec (pierwotna nazwa węzeł Tryszczyn) – Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa węzeł Białe Błota)
Długość: 13,5 km,
Wykonawca: konsorcjum firm POLAQUA (lider) i DRAGADOS (partner),
Stan zaawansowania kontraktu: ok.. 51 proc.

Roboty są prowadzone na wszystkich asortymentach: roboty ziemne, podbudowy z chudego betonu oraz nawierzchnia z betonu cementowego. Prace trwają również na wszystkich obiektach inżynierskich w tym m.in: przy budowie mostu nad Kanałem Bydgoskim. Wykonawca koncentruje swoje prace również na węźle Bydgoszcz Zachód (Pawłówek) celem wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu i otwarcia tym samym nowych, kolejnych frontów robót na węźle.

Odcinek 6: Szubin – węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo)
Długość: 19,3 km,
Wykonawca: konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI (lider) i INTERCOR (partner),
Stan zaawansowania kontraktu: ok. 60 proc.

Wykonawca prowadzi roboty w ograniczonym zakresie, na co wpływ mają przede wszystkim problemy jednego z współkonsorcjantów, który zgodnie z zawartą umową konsorcjum wziął na siebie odpowiedzialność za realizację tego odcinka drogi ekspresowej S5.

W związku z trwającą wewnętrzną restrukturyzacją obecnego lidera konsorcjum, trwają rozmowy pomiędzy partnerami konsorcjum, mające na celu zmianę lidera konsorcjum, który przejąłby cały ciężar związany z realizacją robót na tym odcinku.

Na podstawie dotychczas zawartych aneksów do umowy z Wykonawcą, termin zakończenia inwestycji uległ zmianie i aktualnie przypada na 14 października 2019 r. Wykonawca wskazał jednak na okoliczności mogące mieć wpływ na jego wydłużenie. Ocena ich wpływu na możliwość przedłużenia terminu realizacji jest obecnie przedmiotem szczegółowej analizy ze strony Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, że roboty na przedmiotowym odcinku drogi S5 będą prowadzone. O wszelkich zatwierdzonych zmianach dotyczących terminu zakończenie robót, informować będziemy na bieżąco.

GDDKiA na bieżąco monitoruje sytuację na powyższym kontrakcie i reaguje zgodnie z przepisami i zapisami kontraktowymi, gdy wymaga tego sytuacja. Podejmowane są również działania zmierzające do tego, aby Wykonawca zrealizował zakres prac umożliwiający skomunikowanie odcinka 7 drogi S5 z istniejącą drogą krajową nr 5 na wysokości węzła Żnin Północ (Jaroszewo) zlokalizowanym juź na odcinku 6.

Niemniej jednak podwykonawcy głównego Wykonawcy, złożyli do GDDKiA wnioski o bezpośrednią płatność i są one obecnie weryfikowane. GDDKIA zapewnia, że jej celem jak i Wykonawcy, jest pozytywne zakończenie kontraktu, nawet pomimo trudności wewnętrznych jednego z członków konsorcjum.

Odcinek 7: węzeł Żnin Północ (pierwotna nazwa węzeł Jaroszewo) – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego
Długość: 25,1 km,
Wykonawca: konsorcjum firm KOBYLARNIA (lider) i MIRBUD (partner),
Stan zaawansowania kontraktu: ok. 89 proc.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Obecnie realizowana jest warstwa ścieralna na jezdniach głównych, trwa montaż barier ochronnych i ekranów akustycznych. Obiekty mostowe w większości są na ukończeniu, a na pozostałych obiektach trwają prace wykończeniowe. Udostęnienie do ruchu przedmiotowego odcinka planowane jest jeszcze w 2019 roku.

 

 

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA