REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Powstaje Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

– Park Doliny Dolnej Odry powstaje nie w gabinecie, ale na miejscu, przy współudziale lokalnej społeczności – mówił Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska podczas wizyty studyjnej w województwie zachodniopomorskim.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Główny Konserwator Przyrody, Mikołaj Dorożała 14 maja 2024 r. odwiedził Miedzyodrze, aby wraz z dziennikarzami, mieszkańcami, samorządowcami i lokalnymi przedsiębiorcami oraz grupą inicjatywną rozmawiać o stworzeniu nowego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

– Do zespołu ds. opracowania założeń utworzenia Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry powołani zostali przyrodnicy, lokalni aktywiści i społecznicy z regionu Gryfino, Widuchowa, Kołbaskowo oraz samorządowcy z każdej z tych gmin. Jest również przedstawiciel urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego. Włączamy też przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, jest prezes spółdzielni rybackiej Regalica, rozmawialiśmy dzisiaj z Polskim Związkiem Wędkarskim. Są również przedstawiciele innych parków narodowych, m.in. Karkonoskiego Parku Narodowego – mówił wiceminister podczas wizyty studyjnej.

Nie mamy oficjalnej daty powstania parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry. – Za nami pierwsze spotkanie zespołu, a już niedługo kolejne, na którym skupimy się na najważniejszych rzeczach:

  • kwestii dziedzictwa kulturowego, czyli rybołówstwa i tego, jak zagospodarować przestrzeń parku tak, aby służyła lokalnie wędkarzom i rybakom,
  • ustaleniu wstępnej granicy parku oraz otuliny,
  • przygotowaniu komunikacji, zaplanowaniu rozmów z mieszkańcami, spotkań, edukacji.

– Większość ludzi nie wie, że tutaj jest taki potencjał, by mógł powstać Park Narodowy, który służyłby lokalnej społeczności. My kojarzymy parki przyrodnicze głównie z tą częścią przyrodniczą, jest to absolutnie zasadne, bo po to je robimy, by chronić walory przyrodnicze, by chronić te walory przyrodnicze, ale ustawa mówi jasno: Parki Narodowe to też dbanie i wsparcie lokalnego dziedzictwa kulturowego – podkreślił minister.

Jak podkreślił główny konserwator przyrody, każdy park narodowy ma plan zadań ochronnych. W planie tym można wpisać kwestie, które będą spójne z charakterem danego miejsca. Dlatego podczas tworzenia nowego parku uwzględniony będzie zarówno aspekt poza przyrodniczy oraz gospodarczy, czy plany inwestycyjne.

– Chciałbym również podkreślić, że Odra będzie żeglowna. Ten pomysł nie ma żadnego wpływu na terminal kontenerowy w Świnoujściu. Cały ten plan, kształt, mapę potencjalnego kształtu parku będziemy tworzyć z lokalną społecznością, chcemy włączyć w to jak najszersze grupy społeczne. Park narodowy w Dolinie Dolnej Odry nie będzie nic blokował, a wręcz przeciwnie, jest on szansą i inwestycją – podsumował wiceminister Dorożała.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA