Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstało ok. 350 km nowych dróg w 2017 r.

Do końca 2017 r. udostępniono do ruchu ok. 350 km dróg ekspresowych i krajowych wybudowanych przez GDDKiA. Powstały one dzięki realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020.

Najdłuższy – 48-kilometrowy odcinek został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S5 (projekt Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa). Projekt ten, wraz z odcinkiem Poznań – Kaczkowo, również realizowanym ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz odcinkami drogi S5 wybudowanymi ze środków POIiŚ 2007-2013 tworzą razem ciąg Poznań – Wrocław. Koszt tej inwestycji to blisko 1,9 mld zł, a dofinansowanie UE to przeszło 911 mln zł.

Do ciekawszych inwestycji należy projekt Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Kraków w. Igołomska –  w. Christo Botewa. Na ok. 4,5-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej został wybudowany 700-metrowy podwieszany most przez Wisłę. Każde z jego przęseł ma rozpiętość 200 metrów, a pylony (cztery) są wysokie na 63 metry. Dzięki zastosowanej konstrukcji maksymalnie ograniczono ingerencję w koryto i nurt Wisły. Całkowity koszt projektu wyniósł blisko 700 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło przeszło 320 mln zł.

W 2018 roku GDDKiA planuje oddać do ruchu kolejne 400 km dróg, które powstają przy wsparciu funduszy unijnych z POIiŚ 2014-2020.

Do końca 2017 roku GDDKiA podpisała w sumie 38 umów o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 na łączną kwotę ponad 48 mld zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi ok. 24 mld zł, co stanowi przeszło 57% alokacji przyznanej beneficjentowi.

Autor: Ministerstwo Rozwoju

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI