REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Powstaną dodatkowe ekrany akustyczne w ciągu obwodnicy Marek

GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę nowych oraz podwyższenie istniejących ekranów akustycznych w ciągu drogi S8 obwodnicy Marek na odcinku od węzła Marki do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm ELJAKO-AL  (lider) i EKOPRES (partner). Umowa o wartości ok. 18,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu  12  miesięcy  od daty jej zawarcia. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest  wiosną 2022 roku.

Obowiązki wykonawcy


Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych oraz  podwyższenie  istniejących urządzeń ochrony środowiska zlokalizowanych w ciągu drogi  ekspresowej  S8 na odcinku pomiędzy węzłem Marki a ul. Pustelnicką w Zielonce. 

Pomiary gmin i analiza porealizacyjna


W związku z protestami mieszkańców w rejonie obwodnicy Marek związanymi z hałasem pochodzącym z oddanej do ruchu trasy, władze samorządowe podjęły działania w kwestii zlecenia wykonania badań hałasu.

Na ich podstawie Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję zobowiązującą GDDKiA do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.

Niezależnie od powyższego, GDDKiA zleciła sporządzenie analizy porealizacyjnej. Obowiązek jej wykonania w okresie 12 miesięcy od oddania drogi do użytkowania został wskazany w treści decyzji środowiskowej. Analiza  porealizacyjna  została przekazana do  właściwych organów administracji.  Ponadto zakres analizy  porealizacyjnej  pozwolił na określenie  konkretnych działań  niezbędnych  do podjęcia w celu spełnienia wymagań wydanej,  na podstawie pomiarów  gmin,  decyzji Marszałka  Województwa Mazowieckiego.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA