REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Powstanie najdłuższa estakada w regionie świętokrzyskim

Najdłuższa w województwie świętokrzyskim estakada zostanie wybudowana na drugim odc. obwodnicy Morawicy. 21 lipca w Dzienniku Urzędowym UE i na platformie zakupowej ukazało się ogłoszenie o przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Droga ominie miasto

W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi krajowej nr 73 biegnący nowym śladem, stanowiący obwodnicę Morawicy i Woli Morawickiej o długości ok. 4,4 km. Nowa dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) będzie skomunikowana z budowanym obecnie pierwszym 4-kilometrowym odcinkiem obwodnicy Morawicy w śladzie istniejącej DK73. W ramach drugiego etapu inwestycji planowana jest budowa i przebudowa skrzyżowań oraz dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego. Maksymalny czas na zaprojektowanie i wybudowanie drugiego odcinka obwodnicy to 39 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym będą mieli możliwość skrócenia czasu realizacji inwestycji do 36 miesięcy.

Najdłuższa estakada w regionie świętokrzyskim


Zaprojektowane i wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, m.in.:
– estakada nad rzeką Czarna Nida z funkcją przejścia dla zwierząt o długości ok. 0,5 km,
– estakada nad rzeką Morawka z funkcją przejścia dla zwierząt dużych o długości ok. 350 m,
– most nad potokiem Łabędziów z funkcją przejścia dla zwierząt,
– wiadukt drogowy nad drogą powiatową.

Obiekt nad Czarną Nidą to najdłuższa estakada w ciągu drogi krajowej w regionie świętokrzyskim. Jej parametry podyktowane wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnią   pełną ochronę obszaru Natura 2000 „Dolina czarnej Nidy”. Druga co do długości, ponad 350-metrowa estakada nad Morawką, zostanie zaprojektowana i wybudowana ze względu zidentyfikowane obszary cenne przyrodniczo w dolinie meandrującej rzeki.

Za kilka miesięcy pojedziemy pierwszym odcinkiem obwodnicy


Trwa budowa pierwszego odcinka obwodnicy Morawicy od granicy miasta Kielce do miejscowości Brzeziny. Na przełomie sierpnia i września planowane jest rozpoczęcie kolejnego  etapu  prac – układanie ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni na ciągu głównym budowanej trasy. Zgodnie z umową I etap inwestycji powinien zakończyć się wiosną  2022 r.  Obecnie na tym odcinku ruch w obu kierunkach odbywa się nową wschodnią jezdnią obwodnicy. Dobiega końca przebudowa jezdni zachodniej i budowa dróg dojazdowych. Realizowane są roboty montażowe. Od ubiegłego roku piesi korzystają z oddanej przed terminem kładki w Bilczy.

Komfort i bezpieczeństwo


Docelowo, po wybudowaniu obu odcinków, obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ok. 8,5 km. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku drogi krajowej nr 73 łączącej węzeł Kielce Północ, Busko-Zdrój i Tarnów. Znacznie skróci się czas podróżowania tranzytem, a także czas dojazdu do stolicy województwa świętokrzyskiego z podkieleckich miejscowości. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców gminy Morawica. Całą, ponad 8-kilometrową obwodnicą pojedziemy w 2025 roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA