REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP na dwa odcinki A2

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia Prezesa UZP dotycząca dwóch przetargów na zaprojektowanie i budowę autostrady A2 m. Malinowiec – w.  Łukowisko i m. Swory – w. Biała Podlaska (Cicibór).

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, fot. GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, fot. GDDKiA
Po zapewnieniu przez wykonawców gwarancji należytego wykonania umowy GDDKiA będzie mogła podpisać umowy. 

Czekamy na gwarancję 


Dobiegły końca procedury  przetargowe  na zaprojektowanie i budowę  dwóch odcinków autostrady A2  –  prawie 18-kilometrowego fragmentu pomiędzy  rejonem m.  Malinowiec  i węzłem Łukowisko oraz  ponad  14-kilometrowego fragmentu od rejonu m. Swory do węzła  Biała Podlaska  (Cicibór). To  pierwsze dwa odcinki A2  od  Siedlec  do  Białej  Podlaskiej, dla których niebawem GDDKiA podpisze umowy. Kontrola uprzednia postępowania przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez wykonawców  gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie obu umów.  

Przetargi

m.  Malinowiec – w.  Łukowisko

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu, 4 marca 2021 r. jako najkorzystniejszą GDDKiA wybrała ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a kontrola postępowania prowadzona przez Prezesa UZP zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

m.  Swory – w.  Biała Podlaska  (Cicibór)

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu, 22 lutego 2021 r. GDDKiA wybrała ofertę spółki POLAQUA jako najkorzystniejszą. Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a kontrola postępowania prowadzona przez Prezesa UZP zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA