REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Prace na obwodnicy Radomia

Postępują roboty bitumiczne na budowanej obwodnicy Radomia w ciągu S7. Na odcinkach stanowiących ok. 90% ciągu głównego trasy ekspresowej ułożona jest warstwa podbudowy bitumicznej i warstwa wiążąca.

Wykonawca rozpoczął układanie ostatniej warstwy ścieralnej. Z etapem robót bitumicznych zapoznali się dziennikarze, dla których wyjazd studyjny na budowę zorganizował Nadzór Inwestycji. O etapie prac na obwodnicy Radomia mówił Inżynier Kontraktu Jacek Słabiak z konsorcjum Safege/CertusVia. Na większości spośród 27 obiektów mostowych trwają prace wykończeniowe. Prace w obrębie ustrojów nośnych kontynuowane są na trzech obiektach, w tym na najdłuższym moście MS-5 na rzece Radomce. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

GDDKiA podpisała Umowę na prace projektowe i realizację zachodniej obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7 w 2015 roku. W br. z końcem października planowane jest oddanie do użytkowania nowego odcinka o długości około 25 km. Kontrakt jest realizowany w systemie „projektuj i buduj”, a jego wartość to 729,4 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Budowę nadzoruje kielecki Oddział GDDKiA. W założeniach tego odcinka drogi ekspresowej, przewidziano po 2 pasy ruchu w obu kierunkach, 4 węzły drogowe, 21 wiaduktów, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Inwestycja jest na całym swoim przebiegu budowana po nowym śladzie biegnącym po zachodniej stronie istniejącej drogi S7. Nowa obwodnica nie tylko znacząco wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców Radomia, rozwój regionu, ale przede wszystkim poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu odczuwalne przez kierowców jadących tranzytem odcinkiem drogi ekspresowej S7 między Warszawą, Kielcami, a Krakowem.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA