REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Prace na S7 granica województwa świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna

Dobiegają końca prace związane z wycinką drzew na budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna. Wykonawcą drogi jest Budimex.

Mimo trwającej na kontraktach przerwy zimowej (od 15 grudnia do 15 marca) wykonawca inwestycji kontynuuje te prace, na które pozwalają warunki pogodowe.

Prace przy budowie ponad 7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej prowadzone są od jesieni 2017 roku. Wykonawca inwestycji wyznaczył teren pod inwestycję, sprawdził pod kątem saperskim, dokonał inwentaryzacji i założonych w decyzji środowiskowej wygrodzeń. Z części terenu zdjęta została warstwa humusu, rozpoczęła się też budowa dróg technologicznych i prace przygotowawcze do zasadniczych robót ziemnych np. przy wzmocnieniach podłoża nasypu. Wykonane zostało zaplecze budowy. Wykonawca przygotowuje się do zasadniczych robót, które rozpoczną się w okresie wiosennym.

Nowy odcinek S7 granica województwa – Skarżysko-Kamienna o długości 7,6 km połączy wybudowany w 2017 roku fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Dzięki inwestycji, która zakończy się w 2020 roku, droga nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości prawie 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowa droga będzie biegła po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

Parametry techniczne odcinka S7:
Długość odcinka – 7,57 km


Przekrój drogi – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu (2×2), docelowo 2×3 pasy ruchu
Szerokość pasa ruchu – 3,5 m

Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m

Szerokość pasa dzielącego – 12,0 m (w tym rezerwa na 3 pas 2×3,5 m=7 m)

Max. obciążenie – 115k N/oś

Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód

Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych (5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe

Wartość robót: 259 835 846,88 zł

Data rozpoczęcia kontraktu: 10.10.2017 r.

Okres realizacji: 22 miesiące – z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudzień -15 marzec)

Data zakończenia: 9.05.2020 r.

Autor: GDDKiA O/Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA