REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace na S7 Lesznowola – Tarczyn Północ

Trwają prace na 15 km odcinku S7 między węzłami Lesznowola a Tarczyn Północ. Termin zakończenia prac związanych z oddaniem do ruchu ciągu głównego tego odcinka uzależniony jest od pogody oraz procedur odbiorowych.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Wiele zależy od pogody

Wykonawca nieprzerwanie realizuje prace, których zaawansowanie wynosi ok. 64 proc. Na trasie głównej ułożona została już nawierzchnia i wykonywane jest oznakowanie poziome. Na węzłach Tarczyn Płn., Antoninów oraz Złotokłos realizowane są roboty bitumiczne wraz z oznakowaniem poziomym. Trwają również prace wykończeniowe na obiektach mostowych. Budowane są ekrany akustyczne i wygrodzenie trasy. Wykonywane są także prace branżowe m.in. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych.

Prowadzenie robót uzależnione jest od warunków atmosferycznych, ponieważ poszczególne asortymenty prac wymagają dotrzymania reżimu technologicznego. Termin zakończenia prac związanych z oddaniem do ruchu ciągu głównego S7 Lesznowola – Tarczyn Płn. jest uzależniony od pogody oraz procedur odbiorowych.  

Przebudowa kolizji a realizacja robót

W celu zrealizowania przez wykonawcę prac ziemnych stanowiących pierwszy asortyment robót drogowych, niezbędne jest m.in. przebudowanie kolizji z sieciami energetycznymi. Prace są wykonywane w oparciu o warunki uzgodnione z właścicielem tych sieci, a także dostępność terenu.
Aby przebudować czynne linie elektroenergetyczne, konieczne było uzgodnienie terminów ich udostępnienia do przebudowy, co wiązało się z ich czasowym wyłączeniem. Trzeba było skoordynować dwóch gestorów (PSE i PGE), których sieci były w różnych lokalizacjach. Ze względu na ówcześnie panujące warunki atmosferyczne, termin rozpoczęcia przebudowy kolizji musiał być zmieniany. Dopiero przebudowanie ich umożliwiło rozpoczęcie prac, w sumie, na ok. 2,4 km ciągu głównego S7.

I kwartał 2024 zgodnie z umową


Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac przewidziane jest w I kwartale 2024 r. Dodatkowo do końca III kwartału 2024 r. wykonawca wyremontuje 17 kilometrów obecnego przebiegu DK7, od Sękocina Starego do Rembertowa.

W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, w których oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.
 
Od 2021 roku nowy wykonawca

W III kwartale 2020 roku GDDKiA musiała rozwiązać umowę z pierwotnym wykonawcą robót tego odcinka (firmą IDS-BUD), który mimo wielokrotnych wezwań nie zrealizował prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by inwestycja została skutecznie zakończona.

Jednocześnie podjęto działania i przygotowano ogłoszenie przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. W czerwcu 2021 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą odpowiedzialnym za kontynuację robót, firmą Intercor.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA