Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Prace nad mobilnymi systemami pomiaru

PKP Polskie Linie Kolejowe, trójmiejskie uczelnie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracują nad prototypem pojazdu, który za pomocą odbiorników satelitarnych i skanerów laserowych będzie wykonywał pomiary toru.

Zdjęcie: Leszek Lewiński
Zdjęcie: Leszek Lewiński
Nowatorska technologia w przyszłości ma usprawnić utrzymanie linii kolejowych. Naukowcy i studenci z trójmiejskich uczelni przy pomocy prototypowego pojazdu wykonali pomiary satelitarne układu geometrycznego torów na odcinku Tczew – Chojnice i Chojnice – Bursy. Teraz sprawdzą, czy pomiary wykonane tą technologią mogą dostarczyć pełnych i szczegółowych danych o geometrii osi toru oraz czy zobrazują nawet najmniejsze usterki. Takie rozwiązanie umożliwiłoby szybkie wskazanie miejsc wymagających naprawy i szybką reakcję, tym samym przełożyłoby się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Pomiary są realizowane przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, który współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Potrwają do 2021 roku. Wartość ponad 2,5 mln zł.

Od prototypu do efektów


Opracowany został prototyp pojazdu do badań. To platforma na ramie wagonu, a na niej system pomiarowy m.in. odbiorniki do pomiarów geodezyjnych przy użyciu technologii satelitarnej (GPS), skaner laserowy, urządzenia do mierzenia pochyleń i przyspieszeń. Badania są wykonywane podczas przejazdu platformy prowadzonej przez drezynę. Wyniki badań określą niezbędne specyfikacje do budowy mobilnych systemów pomiarowych.

Kolejnym etapem będzie stworzenie oprogramowania, które umożliwi, w oparciu o otrzymane dane pomiarowe, uzyskanie szczegółowej informacji o położeniu oraz stanie toru. Program pozwoli na identyfikację istniejącej geometrii toru.

Nowatorskie rozwiązania to przyszłość kolei


Projekt „Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, jest we wczesnej fazie realizacji. Prace badawcze przeprowadzone przez Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Morski w Gdyni są istotnym krokiem w planowaniu, projektowaniu i budowie innowacyjnych systemów pomiarowych. W przyszłości te urządzenia będą mogły wykonywać autonomicznie pomiary, bez dużego udziału pracowników.

Odbiorniki instalowane obecnie na prototypie również będą mogły być umieszczane na pociągach. Takie zastosowanie da zarządcy infrastruktury dokładną informację o położeniu pojazdów w czasie rzeczywistym, a tym samym dodatkowo usprawni i zwiększy bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.

Tekst: Magdalena Janus, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zdjęcie: Leszek Lewiński
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI