Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Prace przygotowawcze dla Drogi Czerwonej w Gdyni

GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury i Centralny Port Komunikacyjny podpisały porozumienie o finansowaniu prac przygotowawczych dla budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Spółka Centralny Port Komunikacyjny przekaże na ten cel 20 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
W przyszłości Droga Czerwona połączy istniejącą już sieć dróg szybkiego ruchu z Portem Gdynia.

Droga czerwona

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Istniejąca Trasa Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia dla ruchu ciężkiego z portem. Droga Czerwona takich ograniczeń nie będzie miała, poprawi dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Przewidziano również realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km.

Początek procesu


Podpisanie porozumienia rozpoczyna skomplikowany etap prac związany z przygotowaniem inwestycji. Obejmuje on m.in. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proces przebiegać będzie przy bieżącej współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia.

Finansowanie Drogi Czerwonej


Koszty procesu przygotowawczego, które zostaną sfinansowane przez spółkę CPK, to ok. 20 mln zł. Jego realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowana jest na lata 2022-2025. Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, bezpośredniego łącznika z obwodnicą Trójmiasta, to ok. 2,7 mld zł.

Finansowanie prac przygotowawczych dla Drogi Czerwonej zostało przewidziane w Programie Społeczno-Gospodarczym CPK wchodzącym w skład Programu Wieloletniego. Ten ostatni zapewnia finansowanie w latach 2021-2023 prac przygotowawczych na potrzeby inwestycji lotniskowych, kolejowych i drogowych CPK.

CPK integruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy


Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Droga Czerwona do inwestycja komplementarna dla Programu CPK. Zapewni ona połączenie Portu Gdynia z Obwodnicą Trójmiasta (S6), a dalej z autostradami A1, A2 i Portem Solidarność. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI