REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace przygotowawcze do budowy ponad 170 km drogi S74

Autorzy opracowywanej dla GDDKiA dokumentacji projektowej dla drogi S74 przedstawili wykonane do tej elementy KP dla świętokrzyskich odc. Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód i Łagów – Jałowęsy.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Omówione i zostały także założenia STEŚ dla odc. S74 Opatów – Nisko łączącego Świętokrzyskie z Podkarpaciem.

Dokumentacja – niezbędny etap przed budową


Aktualnie GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S74 całym świętokrzyskim odcinku. Dla 6 odcinków trasy o łącznej długości około 100 km komunikującej Podkarpacie i Świętokrzyskie z węzłami autostradowymi w Łódzkiem opracowywane są koncepcje programowe. Dokumentacja stanowiąca niezbędną bazę dla wykonania projektu budowlanego powstanie dla drogi S74 nieprzerwanie od granicy województwa świętokrzyskiego i łódzkiego do Opatowa. Cztery spośród sześciu odcinków mają już decyzję środowiskową, trwa procedura związana z wydaniem decyzji dla obwodnicy Opatowa, do końca roku planowane jest złożenie wniosku o decyzję dla przejścia przez Kielce. GDDKiA podpisała także umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na ponad 70-kilometrowy odcinek S74 od Opatowa do Niska łączący Świętokrzyskie i Podkarpacie. Na podstawie tej dokumentacji będzie można złożyć wniosek o kolejną decyzję środowiskową.

Koncepcje programowe dla stu kilometrów S74 do 2020 roku

W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinka S74 od granicy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów o długości 27,5 km. W pierwszym kwartale br. podpisane zostały 3 kolejne umowy na koncepcje programowe dla odcinków S74 Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (16,4 km), Cedzyna – Łagów (32 km) i Łagów – Jałowęsy (14,5 km). Łączna wartość wymienionych umów to blisko 19 mln złotych. Jednocześnie trwa realizacja umów, w ramach których opracowane będą koncepcje programowe dla obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 (ok. 15 km) oraz przejścia S74 przez Kielce (ok. 5 km). Zakończenie tego etapu prac przygotowawczych na wymienionych odcinkach planowane jest w 2020 roku.

Prace w toku


W dniu 31 sierpnia br. w kieleckim Oddziale GDDKiA przedstawione zostały przez projektantów dotychczas wykonane opracowania w ramach koncepcji programowej dla odcinków Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód i Łagów – Jałowęsy. Aktualnie trwają m.in. opracowania i uzgodnienia specjalnych map dla celów projektowych z wymaganą aktualizacją danych o zagospodarowaniu terenu, projektowanie robót geologicznych wraz samymi badaniami, opracowanie i uzgodnienia szczegółów rozwiązań technicznych. Z kolei w dniu 1 sierpnia br. w rzeszowskim oddziale GDDKiA odbyło się spotkanie informacyjne w związku z kolejnym etapem projektowania drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko (ok. 71 km). Na spotkaniu z udziałem podkarpackich i świętokrzyskich samorządowców przedstawiony został planowany zakres prac projektowych w celu wypracowania najlepszego przebiegu drogi na terenie poszczególnych gmin i powiatów w ramach opracowywanego studium.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA