REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Prace rozbiórkowe na moście w Sandomierzu

Rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe na przeznaczonym do rozbudowy moście przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu DK77. Wykonawca rozpoczął frezowanie nawierzchni na starym obiekcie.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
Roboty przy budowie nowej konstrukcji planowane są w 2023 r.

Frezowanie nawierzchni i przełożenie mediów

W związku z przygotowaniami do rozbiórki i rozbudowy mostu w Sandomierzu zmieniła się organizacja ruchu pieszego i rowerowego w sąsiedztwie obiektu. Piesi i rowerzyści nadal korzystają z ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż sąsiedniego nowego mostu, po którym odbywa się także ruch pojazdów. Zamknięty został dla nich stary obiekt, na którym ruszyły prace rozbiórkowe. Wykonawca rozpoczął je od frezowania istniejącej nawierzchni i rozbiórek w obrębie chodników. Stopniowo demontowane będą elementy górnej konstrukcji mostowej. Równolegle wykonawca przystąpi do przekładania mediów, czyli podwieszonych do mostu przewodów i instalacji. Sieci kanalizacyjne i teletechniczne poprowadzone będą tymczasowo nowym mostem przy częściowym zawężeniu ciągu pieszo-rowerowego. Gazociąg poprowadzony zostanie docelowo pod dnem rzeki. Prace te wykonywane będą w terminach i w warunkach uzgodnionych z właściwymi zarządcami sieci.

Będzie nowa konstrukcja

Rozbudowa mostu przez Wisłę w Sandomierzu realizowana jest od ub. roku w systemie „Projektuj i buduj”. Latem wykonawca przygotował zaplecze budowy i uzyskał potrzebne uzgodnienia do rozpoczęcia prac rozbiórkowych. Oznakowane zostały wyjazdy z placu budowy, na którym ustawiono kontenery i pierwsze maszyny. Równolegle z robotami rozbiórkowymi, kontynuowane będą prace na dokumentacją dla włączenia mostu do układu komunikacyjnego miasta.

Dwujezdniowa przeprawa przez Wisłę

Docelowo przeprawa przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Sandomierz – Stalowa Wola – Przemyśl komunikującej Świętokrzyskie z Podkarpaciem będzie dwujezdniowa. W takim celu w 2011 roku wybudowany został nowy most, biegnący równolegle do starego obiektu. Stary most wyłączony został z ruchu ze względu na zły stan techniczny w 2013 roku, od tej pory ruch pojazdów odbywa się jednym obiektem w obu kierunkach. W 2018 roku zatwierdzony został program inwestycji zakładający uzyskanie nowej decyzji środowiskowej dla rozbudowy drugiego mostu i ogłoszenie przetargu na jej realizację. W ramach inwestycji za ok. 69 mln zł przewidziana jest rozbiórka znacznej części starego mostu, wzmocnienie istniejących podpór, wybudowanie na nich nowej konstrukcji zbliżonej wizualnie do tej z 2011 roku oraz włączenie obiektu do istniejącego układu komunikacyjnego miasta. Pięcioprzęsłowy most o długości ok. 460 m powinien być gotowy w II połowie 2024 roku.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kielce, www.gov.pl/web/gddkia-kielce/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA