Drogi Wiadomości

Prace wykończeniowe na S7 koło Skarżyska-Kamiennej

Trwają roboty wykończeniowe na ciągu głównym budowanej drogi ekspresowej S7 granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Spółka Budimex prowadzi między innymi montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, ogrodzeń i infrastruktury towarzyszącej.

Mimo iż zgodnie z umową koniec inwestycji planowany jest w maju 2020 r., to wykonawca zadeklarował udostępnienie ciągu głównego do końca grudnia 2019 r. Na ciągu głównym ułożona została ostatnia warstwa nawierzchni.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kielce

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI