REKLAMA
Drogi Wiadomości

Prezes UZP zakończył kontrolę przetargu na A2 Siedlce Zachód – Malinowiec

Pozytywnie zakończyła się kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przetargu na projekt i budowę autostrady A2 od węzła Siedlce Zachód do rejonu miejscowości Malinowiec.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Czekamy na gwarancję

Pozostało jeszcze dopełnienie formalności związanych z przedstawieniem przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania. Po dostarczeniu tego dokumentu będziemy gotowi do podpisania umowy na zaprojektowanie i budowę prawie 19 km autostrady A2 pomiędzy końcem istniejącej obwodnicy Siedlec a rejonem m. Malinowiec.

Przetarg


5 lutego  2021  r. spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu, jako najkorzystniejszą wybraliśmy tę złożoną przez firmę  STRABAG.  Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA