REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Próbna podbudowa bitumiczna na obwodnicy Morawicy

Wykonawca rozpoczął kolejny etap budowy obwodnicy Morawicy. Wykonany został I odcinek próbny podbudowy bitumicznej, a to oznacza, że wkrótce wykonawca rozpocznie pierwsze roboty bitumiczne.

Zdjęcie: Mostostal Warszawa
Zdjęcie: Mostostal Warszawa
Zdjęcie: Mostostal Warszawa
Zdjęcie: Mostostal Warszawa

Odcinek próbny podbudowy bitumicznej o długości około 200 metrów zostanie poddany badaniom laboratoryjnym. Wykonawcy planuje układanie tej warstwy konstrukcji nawierzchni w listopadzie br. Równolegle w śladzie wschodniej jezdni obwodnicy Morawicy toczą się prace ziemne. Wykonywane są wykopy, nasypy, warstwy mrozoochronne, wykonawca rozpoczął prace przy górnych warstwach nasypów. Kontynuowane są roboty wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i przy zbiorniku retencyjnym. Na wschodniej jezdni w 75 procentach wykonano warstwy ulepszonego podłoża i warstwy mrozoochronne, w jednej czwartej warstwę podbudowy pomocniczej. Wykonane zostało podparcie ustroju nośnego kładki dla pieszych, a po wykonaniu deskowani, planowane jest zabetonowanie konstrukcji.

Inwestycja GDDKiA za około 78 mln zł realizowana jest od ubiegłego roku w trybie „projektuj i buduj”, dlatego wykonawca – konsorcjum z liderem Mostostal Warszawa –najpierw przystąpił do wykonania optymalizacji projektowych i uzyskania dla nich decyzji potrzebnych do kontynuacji robót budowlanych.

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W II etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

Tekst: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcia: Mostostal Warszawa S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA