REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Programy inwestycji dla obwodnic: Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa i Grzymiszewa

26 czerwca 2020 roku wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15 i Grzymiszewa ciągu DK72.

  
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
                          To kolejne dwa zadania skierowane do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miastach w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Inwestycja stworzy nowy przebieg drogi krajowej nr 15 na dłuższym odcinku, pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ulic w poszczególnych miejscowościach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 72. Grzymiszew nie jest dużą miejscowością, natomiast droga krajowa przechodzi przez jej środek. Oprócz samego obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu drogi krajowej nr 72 w kierunku Konina i Turku.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale w dalszej perspektywie ruchu z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA