REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Programy inwestycyjne dla 4 obwodnic w woj. zachodniopomorskim

W zeszłym tygodniu Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Złocieńca w DK20 oraz aneksy do Programów inwestycji dla obwodnic: Człopy, Szwecji i Wałcza w ciągu DK22.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Pozwoli to budowę odcinków dróg krajowych klasy GP (główne o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości ok. 25 km. Wszystkie inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

– Inwestujemy w obwodnice w całej Polsce. To wyraz realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Województwo zachodniopomorskie bardzo zyska dzięki Programowi budowy 100 obwodnic –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Człopy


Podstawowym celem budowy obwodnicy Człopy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Człopie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jest to istotne, ponieważ droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym (do realizacji skierowano również m.in. obwodnicę Rusinowa).

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 4,5 km.

Dla obwodnicy Człopy rozpoczęły się prace przygotowawcze. Inwestycja posiada wydaną decyzję środowiskową. Ogłoszony został przetarg na dokumentację projektową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2024 r., a zawarcie umowy w III kwartale 2025 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2025-2028.

Obwodnica Szwecji


Podstawowym celem budowy obwodnicy Szwecji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Szwecji. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 3,5 km.

Dla obwodnicy Szwecji rozpoczęły się prace przygotowawcze. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2023 r., a zawarcie umowy w I kwartale 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2027.

Obwodnica Wałcza


Podstawowym celem budowy obwodnicy Wałcza i Strączna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Wałczu. Droga krajowa nr 22 jest też ważnym korytarzem dla ruchu tranzytowego. Dzięki podjętym działaniom eliminowane będą przejścia przez miejscowości na tym korytarzu komunikacyjnym.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 12 km.

Dla obwodnicy Wałcza (Strączno) prowadzone są prace przygotowawcze. Ogłoszony został przetarg na dokumentację projektową. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2023 r., a zawarcie umowy w I połowie 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2028.

Obwodnica Złocieńca


Podstawowym celem budowy obwodnicy Złocieńca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 20.

Dzięki budowie obwodnicy Złocieńca nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w mieście. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Ułatwi to komunikację pomiędzy Szczecinkiem (i korytarzem przyszłej drogi ekspresowej S11) z Stargardem i Szczecinem.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 5 km.

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2023 r., a zawarcie umowy w II kwartale 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2026-2028.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA