REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przedłużenie remontu na ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie

We wrześniu 2023 roku rozpoczęła się przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie. Wykonawca prac zwrócił się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z wnioskiem o aneks terminowy. Trwa jego analiza.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, www.krakow.pl

Wykonawca we wniosku o aneks terminowy wskazuje, że w trakcie prac nastąpiły niezależne od niego czynniki, tj. utrudnienia i okoliczności wpływające na tempo realizacji robót, a co za tym idzie na termin ich zakończenia. Wymienia m.in.: kwestie niskich temperatur, wykonanie na podstawie protokołu konieczności bypassu na magistrali wodociągowej fi 800 umożliwiającym realizację prac na drugiej części mostu na Rudawie, konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy (np. dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej oraz większy zakres przyłączy kanalizacji opadowej).

Wniosek jest obecnie analizowany. Po zakończeniu analizy, będzie można wskazać nową datę zakończenia prac.

Z informacji ZDMK wynika, że poszczególne odcinki będą oddawane do użytkowania, niezwłocznie po uzyskaniu przejezdności.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA